W ramach WMB w zakresie modelowania biznesowego proponuję tylko jedna rolę: analityk procesów biznesowych.

Analityk procesów biznesowych odpowiada za:

  • tworzenie procesów biznesowych przez zarysowanie i ograniczenie modelowanej organizacji
  • uszczegóławianie procesów biznesowych
  • budowę dokumentacji

W WMB, analityk procesów biznesowych  odpowiada za budowę biznesowego przypadku użycia poprzez zarysowanie i ograniczenie modelowanej organizacji, na przykład, przez ustalenie, którzy aktorzy biznesowi i biznesowe przypadki użycia istnieją oraz w jaki sposób wchodzą w interakcje między sobą. Po określeniu funkcji organizacji analityk procesów biznesowych buduje realizację biznesowych przypadków użycia określając systemy biznesowe (elementy składowe struktury organizacji), pracowników biznesowych i bytów biznesowych. Modeluje także zachowanie systemów biznesowych, pracowników biznesowych i podmiotów biznesowych – określając ich obowiązki, działania, atrybuty, a także relacje po między nimi.

Technorati Tagi: aktorzy biznesowi,analityk procesów biznesowych,biznesowe przypadki użycia,byt biznesowy,pracownik biznesowy,realizacja biznesowych przypadków użycia,systemy biznesowe
Reklama

Close