Aktor biznesowy reprezentuje rolę odgrywaną względem biznesu przez kogoś lub coś znajdującego się w otoczeniu organizacji.

Aktorem może być człowiek lub system komputerowy. Aktor biznesowy pozwala określić granice organizacji oraz wskazać jakie byty z otoczenia organizacji korzystają z funkcji, których ona dostarcza.

 

Reprezentacja w języku UML:

Aktor Biznesowy w języku UML jest reprezentowany poprzez nadanie elementowi aktor stereotypu:  <<business actor>> lub << aktor biznesowy >>.

 

image

 

Rozszerzenie języka UML w ramach WMB:

WMB rozszerza aktora biznesowego o trzy stereotypy, które pozwalają na budowę bardziej jednoznacznych modeli.

<<aktor biznesowy – człowiek>>
<<business actor – character>>

Wskazuje na człowieka wchodzącego w interakcję z organizacją.
Przykład: praktykant, klient detalista

image

<<aktor biznesowy – system>>
<<business actor – system>>

System informatyczny nie wchodzący w interakcję interakcję z organizacją.
Przykład: system Płatnik stosowany w rozliczeniach z ZUS

 

image

<<aktor biznesowy – firma>>
<<business actor – firm>>

Firma współpracująca z organizacją.
Przykład: dostawca

image

 

Zależność pomiędzy rozszerzeniem języka UML w ramach WMB a standardową notacją modeli biznesowych:

notacja WMB a standardowy stereotyp aktora

 

 

Wszystkie elementy notacji UML proponowane w ramach WMB są dostępne dla wybranych narzędzi CASE. Pliki z profilami pozwalającymi na budowę modeli procesów biznesowych w oparciu o WMB są dostępne na stronie z plikami do pobrania.

Technorati Tagi: aktor biznesowy,business actor,modelowanie biznesowe,modelowanie procesów biznesowych
Reklama

Close