Krok 2 – Identyfikacja procesów biznesowych

Działanie to polega na identyfikacji procesów biznesowych znajdujących się w modelowanym obszarze organizacji.

Celem tego działania jest:

  • identyfikacja procesów biznesowych oraz tych elementów organizacji, które biorą udział w zidentyfikowanych procesów

  • hierarchizacja procesów pod kontem  decyzji, które procesy trzeba  opisać bardziej szczegółowo

Działania
Celem tej czynności nie jest szczegółowe opisanie całość organizacji tylko dostatecznej takiej ilości informacji, która umożliwi zespołowi określenie, na których częściach organizacji trzeba się skupić w pozostałej części projektu lub iteracji. Chodzi oto by nie modelować nieistotnych z punktu widzenia zlecającego model i zakresu iteracji części organizacji.
Czynności wykonywane w trakcie identyfikacji procesów biznesowych stanowią podstawę do opisu biznesowych przypadków użycia. Warto na tym etapie wstępnie wytypować byty biznesowe i pracowników biznesowych, którzy uczestniczą w tych procesach. Identyfikacja tych elementów pozwala na wytypowanie czynności, jakie są wykonywane w organizacji a to stanowi wstęp do budowy  Modelu Biznesowych Przypadków Użycia, który zostanie uzupełniany Aktorami Biznesowymi i Biznesowymi Przypadkami Użycia, które powinny być  uszczegółowione tylko na tyle, aby zrozumieć ich znaczenie i uporządkować je.

Po określeniu modelu biznesowych przypadków użycia należy zdecydować wraz z interesariuszami, które i w jakiej kolejności biznesowe przypadki użycia muszą być dokładniej opisane.

Należy pamiętać, że wszelkie zasady, koncepcje, a także definicje odkryte podczas dokonywania tych czynności muszą być ujęte w Słowniku Biznesu. Jeśli jest to konieczne należy poprawić dokument w którym znajduje się opis organizacji.

Pozostałe kroki to:

Technorati Tagi: modelowanie biznesowe,modelowanie procesów biznesowych,Agile,zwinne modelowanie

Podobne wpisy

  • Zwinne modelowanie procesów biznesowych w trzech krokach Zwinne (Agile) modelowanie procesów biznesowych, w moim odczuciu, musi zawierać minimum trzy zasadnicze kroki: Krok 1 - Szacowanie potrzeb organizacji Krok 2 - Identyfikacja […]
  • Krok 3 – Uszczegółowienie procesu biznesowego To działanie polega na uszczegółowieniu wybranych procesów biznesowych. Celem tego działania jest: identyfikacja wszystkie ról, produktów, zdarzeń w organizacji, a także opisanie, […]
  • WMB – rozszerzenie notacji biznesowej języka UML w zakresie modelowania biznesowego Pod hasłem WMB gromadzić będę zestawy wskazówek pozwalające na dokumentację procesów biznesowych. Celem WMB nie jest tylko ułatwienie budowy modeli biznesowych, ale także rozszerzenie […]
  • Model Biznesowych Przypadków Użycia Model Biznesowych Przypadków Użycia jest modelem, który prezentuje funkcje biznesowe organizacji. Celem Modelu Biznesowych Przypadków Użycia w ramach WMB jest prezentacja funkcji, jakie […]
  • Pakiet Biznesowy Pakiet Biznesowy zawiera zestaw ról i zasobów, które łącznie spełniają specyficzny cel, oraz określa zestaw obowiązków, z którymi ten cel może być osiągnięty. Celem Pakietu Biznesowego […]
Reklama

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *