Krok 3 – Uszczegółowienie procesu biznesowego

To działanie polega na uszczegółowieniu wybranych procesów biznesowych.

Celem tego działania jest:

  • identyfikacja wszystkie ról, produktów, zdarzeń w organizacji, a także opisanie, w jaki sposób biznesowe przypadki użycia będą wykonywane przez pracowników biznesowych i byty biznesowe,

  • dostarczenie szczegółów o  bytach biznesowych, pracownikach biznesowych, zdarzeniach biznesowych,

  • sprawdzenie, czy wyniki modelowania biznesu są zgodne z wizją biznesu interesariuszy

Działania

W trakcie tej czynności trzeba dokładnie przeanalizować każdy biznesowy przypadek użycia i zastanowić się jakie byty biznesowe są potrzebne aby zrealizować scenariusz biznesowy, który jest reprezentowany przez dany biznesowy przypadek użycia. Należy określi także jakie produkty są potrzebne lub jakie warunki muszą być spełnione na początku scenariusza, aby mógł się on zacząć. Trzeba określić także co jest produktem końcowym scenariusza. W trakcie tej czynności należy spisać scenariusz słownie  a następnie przedstawić go na odpowiednich diagramach, które stanowić  będą realizację biznesowych przypadków użycia.

Wszystkie etapy, składające się na scenariusz procesu biznesowego, należy opisać w dokumencie Scenariusze Procesów Biznesowych. Należy pamiętać, że wszelkie zasady, koncepcje, a także definicje odkryte podczas dokonywania tych czynności muszą być ujęte w Słowniku Biznesu. Jeśli jest to konieczne należy poprawić dokument Opis Organizacji.

Po zbudowaniu modeli należy przedstawić interesariuszom do weryfikacji celem sprawdzenia,  czy wyniki modelowania biznesu są zgodne z ich wizją biznesu.

Pozostałe kroki to:

Technorati Tagi: modelowanie biznesowe,modelowanie procesów biznesowych,Agile,zwinne modelowanie

Podobne wpisy

  • Zwinne modelowanie procesów biznesowych w trzech krokach Zwinne (Agile) modelowanie procesów biznesowych, w moim odczuciu, musi zawierać minimum trzy zasadnicze kroki: Krok 1 - Szacowanie potrzeb organizacji Krok 2 - Identyfikacja […]
  • Pakiet Biznesowy Pakiet Biznesowy zawiera zestaw ról i zasobów, które łącznie spełniają specyficzny cel, oraz określa zestaw obowiązków, z którymi ten cel może być osiągnięty. Celem Pakietu Biznesowego […]
  • WMB – rozszerzenie notacji biznesowej języka UML w zakresie modelowania biznesowego Pod hasłem WMB gromadzić będę zestawy wskazówek pozwalające na dokumentację procesów biznesowych. Celem WMB nie jest tylko ułatwienie budowy modeli biznesowych, ale także rozszerzenie […]
  • Model Biznesowych Przypadków Użycia Model Biznesowych Przypadków Użycia jest modelem, który prezentuje funkcje biznesowe organizacji. Celem Modelu Biznesowych Przypadków Użycia w ramach WMB jest prezentacja funkcji, jakie […]
  • Analityk procesów biznesowych W ramach WMB w zakresie modelowania biznesowego proponuję tylko jedna rolę: analityk procesów biznesowych. Analityk procesów biznesowych odpowiada za: tworzenie procesów […]
Reklama

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *