Generowanie raportu ze zmianami w modelu w Enterprise Architect cz.2

W poprzednim artykule Generowanie raportu ze zmianami w modelu …. opisałem prace związane z przygotowaniem Tormigo do generowania dokumentacji prezentującej zmiany w modelu Enterprise Architect. W tej części opiszę sposób generowania dokumentacji.

Generowanie dokumentacji

Generowanie dokumentacji dla projektu uruchamia się przez kliknięcie przycisku „Generuj dokumentację” w oknie konfiguracji projektu. Kliknięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie okna generatora dokumentacji. Zawartość wygenerowanego dokumentu MS Word będzie różna w zależności od konfiguracji szablonu oraz rodzaju generowanej dokumentacji. Użytkownik ma możliwość określenia jakie typy elementów będą uwzględnione w dokumentacji.

Opis generatora dokumentacji

Okno generatora dokumentacji pozwala na określenie parametrów dokumentacji oraz wygenerowanie dokumentacji zmiany lub dokumentacji dla wybranych pakietów. W przypadku generowania dokumentacji zmiany aplikacja w ramach dokumentacji zamieści:

 • · wszystkie pakiety, które w nazwie posiadają kod zmiany,
 • · wszystkie pakiety, które posiadają przypisany element Maintenace Change, który w nazwie posiada kod zmiany,
 • · wszystkie elementy, które posiadają przypisany element Maintenace Change, który w nazwie posiada kod zmiany,
 • · wszystkie diagramy, które w polu Notes posiadają kod zmiany.

 

Kod zmiany możliwy jest do określenia po uruchomieniu generacji dokumentacji. Domyślnie kod zmiany odpowiada kodowi projektu.

W przypadku generowania dokumentacji dla wybranych pakietów, dla każdego repozytorium użytkownik może wybrać pakiety, które zostaną uwzględnione w dokumentacji.

Poniżej został przedstawiony przykładowy widok z generatora dokumentacji.

clip_image012

Okno generatora dokumentacji podzielone jest na zakładki umożliwiające określenie parametrów szablonu dokumentacji, zawartości dokumentacji oraz przycisków służących do generowania dokumentacji.

 • Zakładka: Właściwości
 • Zakładka pozwala na określenie szablonu dokumentacji oraz jego podstawowych parametrów.
 • Pole Plik szablonu – pozwala na określenie ścieżki do pliku z szablonem dokumentacji.
 • Pole Numer pierwszego rozdziału – pozwala na określenie wartości pierwszego wygenerowanego rozdziału dokumentacji. Ustawienie wartości na 0 powoduję pominięcie nadawania rozdziałom numerów.
 • Pole Maksymalny numer nagłówka do użycia w nazwie rozdziału – pozwala na określenie najwyższego numeru stylu, który będzie zastosowany w nazwach kolejnych podrozdziałów.
 • Panel Szablon – pozwala na otworzenie, zapisanie i usunięcie ustawień szablonu dokumentacji.
 • Zakładka: Style

Zakładka pozwala zdefiniować nazwy stylów w szablonie. Dla języka obsługiwanego przez Tormigo zostaną wygenerowane domyślne nazwy stylów. Przy każdym definiowaniu szablonu, należy sprawdzić czy szablon zawiera tak zdefiniowane nazwy stylów. W procesie generowania dokumentu próba użycia stylu niezdefiniowanego w szablonie przerwie proces generowania dokumentu z odpowiednim komunikatem. Dodatkowo w zakładce możliwe jest zdefiniowanie dwóch parametrów:

 • · Użyj stylów nagłówka dla nazw elementów – definiuje czy dla nazw elementów mają być stosowane style nagłówka (z zachowaniem hierarchii podrozdziałów). Pozostawienie tego pola pustego spowoduje, że dla nazwy elementu zostanie użyty styl Element.
 • · Dodawaj numery rysunków – określa czy generator ma numerować diagramy dodawane do dokumentacji.

Zakładka: Typy elementów do uwzględnienia

Zakładka pozwala na zaznaczenie typów elementów, jakie mają zostać uwzględnione w dokumentacji. Aby typ elementu został uwzględniony musi być zaznaczone pole wyboru przy nazwie typu. Przycisk Zaznacz wszystko spowoduje zaznaczenie wszystkich typów elementów, a przycisk Odznacz wszystko – odpowiednio odznaczenie wszystkich typów elementów.

Zakładka: Zawartość

Zakładka pozwala na określenie, które właściwości elementów i pakietów zostaną wyświetlone w dokumentacji. W zakładce znajdują się trzy panele:

 • · Właściwości elementów – określa, które właściwości elementów zostaną wyświetlone w dokumentacji,
 • · Właściwości pakietów – określa, które właściwości pakietów zostaną wyświetlone w dokumentacji,
 • · Opcje – określa jakie elementy powiązane z pakietami i innymi elementami zostaną wyświetlone w dokumentacji.
Plik szablonu

Dokumentacja generowana jest na podstawie pliku szablonu. Plikiem szablonu jest wstępnie sformatowany dokument MS Word. Dokument musi zawierać klauzulę {doc.Content}, która będzie zamieniona przez wygenerowaną treść. W ramach szablonu można skorzystać z pól zawierających następujące właściwości dokumentu: Title, Author, Company, Keywords, Category, Subject, Comments. Podczas generowania dokumentów pola te zostaną uzupełnione wartościami zdefiniowanymi dla projektu. Użyj w programie MS Word opcji Wstawianie | Tekst | Szybkie części | Właściwości dokumentu | Autor, aby wstawić pole z autorami projektu. Poniżej został zamieszczony przykładowy wycinek szablonu.

clip_image014

Generowanie dokumentacji zmiany

Dokumentacja zmiany zawiera:

 • · wszystkie pakiety, które w nazwie posiadają kod zmiany,
 • · wszystkie pakiety, które posiadają przypisany element Maintenace Change, który w nazwie posiada kod zmiany,
 • · wszystkie elementy, które posiadają przypisany element Maintenace Change, który w nazwie posiada kod zmiany,
 • · wszystkie diagramy, które w polu Notes posiadają kod zmiany.

Do każdego pakietu i elementu spełniającego te kryteria zostaną także dołączone wszystkie zawarte w nim pakiety i elementy, które będą spełniały filtry określone w generatorze szablonu, jak np. elementy Maintenance.

Generator dokumentacji zmiany przeszukuje po kolei repozytoria przypisane do projektu. W pierwszym kroku poszukuje w repozytorium pakietów, które w nazwie posiadają zawarty kod zmiany (kod projektu). Na przykład jeżeli generator (dla kodu zmiany „PR-DK-01”) znajdzie pakiet o nazwie „Opis projektu PR-DK-01” to dołączy go do generowanego dokumentu oraz wszystkie elementy z jego struktury, które zostały zaznaczone w oknie generatora dokumentacji. W kolejnych krokach system wyszuka pakiety, a później elementy modelu, które mają przypisaną zmianę (Maintenace Change) o nazwie zawierającej kod zmiany. Ostanim krokiem generowania dokumentacji zmiany dla danego repozytorium jest wyszukanie wszytskich diagramów, które w polu Notes także zawierają kod zmiany.

Aby przypisać zmianę Maintenace Change w Enterprise Architect zaznacz w drzewie projektu element, do którego zmiana ma być przypisana. Następnie w oknie Maintenance (ALT + 4) wybierz zakładkę Changes i kliknij ikonę New. W formularzu opsiu zmiany w polu Name umieść kod zmiany (projektu). Nazwę zmiany możesz uzupełnić o krótką informację, czego zmiana dotyczy. Uzupełnij pozostałe pola formularza. Po uzupełnieniu kliknij ikonę Save, aby zapisać zmiany. Poniżej został zamieszczony przykładowy formularz opisujący zmianę wymagania.

clip_image016

Rozpoczęcie generowania dokumentacji zmiany wywoływane jest przyciskiem „Generuj dokumentację zmiany” w oknie generatora dokumentacji. Aplikacja wyświetli okno dialogowe z prośbą o wprowadzenie kodu zmiany w projekcie. Domyślną wartością kodu zmiany jest kod projektu.

clip_image018

Po naciśnięciu przycisku OK zostanie uruchomiona operacja generowania dokumentacji. Poniżej został przedstawiony fragment wygenerowanej dokumentacji, zawierający wycinek z dokumentacji:

 • · pakietu zawierającego w nazwie kod zmiany,
 • · wymagania do którego została przypisana zmiana Maintenance Change z nazwą zawierającą kod zmiany.

clip_image020

Generowanie dokumentacji wybranych pakietów

Generowanie dokumentacji dla wybranych pakietów odbywa się przez kliknięcie przycisku „Generuj dokumentację pakietów” w oknie generatora dokumentacji. Po uruchomieniu generatora użytkownik ma możliwość wskazania pakietów, które zostaną uwzględnione w dokumentacji.

clip_image022

Zaznaczenie opcji „Wstaw repozytorium jako nową sekcję w dokumencie” spowoduje dodanie oddzielnego podrozdziału dla każdego repozytorium.

Kliknięcie przycisku OK spowoduje rozpoczęcie generowania dokumentacji. W wygenerowanym dokumencie zostaną zawarte wszystkie zaznaczone pakiety wraz z zamieszczonymi w nich elementami i diagramami. Poniżej został zamieszczony wycinek dokumentacji dla wybranych pakietów.

clip_image024

Tak wygenerowana dokumentacja może trafić do dalszej obróbki -  analizy przez wybranych interesariuszy.  W trakcie takiej analizy uwagi zapisywane są zazwyczaj jako komentarze do tekstu w MS Word. Tormigo pozwala na ich automatyczne wczytanie. Opisałem to  tutaj: Jak szybko przenieść komentarze z MS Word do Enterprise Architect?

Podobne wpisy

Reklama

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry