Architektura korporacyjna w Enterprise Architect – cześć 1

Niniejszy tekst jest pierwszym z  sześciu tekstów, w którym będę chciał pokazać możliwości wykorzystania Enterprise Architect w procesie budowy architektury korporacyjnej. Wpisów nie należy traktować jako przewodnika tudzież  metodyki po architekturze korporacyjnej, gdyż jest to jedynie zbiór technik, wierzchołek góry lodowej tematu jakim jest wykorzystanie Enterprise Architect w procesie modelowania architektury korporacyjnej.

Tekst powstał przy współpracy z Maciejem Kożuchem. Maćku dziękuję Uśmiech.

Zaczynajmy Uśmiech

Na rynku istnieje wiele narzędzi wspierających architekturę korporacyjną. Jednym z narzędzi zapewniających korzystny stosunek możliwości do ceny jest program Enterprise Architect firmy Sparx Systems. Enterprise Architect może zostać wykorzystany do wsparcia architektury korporacyjnej w jeden z dostępnych sposobów:

· Wykorzystanie przygotowanych przez Sparx Systems lub jej partnerów systemów rozszerzeń MDG wspierających architekturę korporacyjną z wykorzystaniem określonych ram architektonicznych, np. TOGAF (http://www.sparxsystems.com/products/mdg/tech/togaf/index.html) lub Siatki Zachmana (http://www.sparxsystems.com/products/mdg/tech/zachman/index.html).

image

Rysunek 1 Widok z Enterprise Architect z zastosowaniem rozszerzenia MDG dla TOGAF

· Wykorzystanie technologii MDG Enterprise Architecta do stworzenia własnego rozszerzenia dla tego narzędzia wspierającego pracę z wybraną (lub wybranymi) ramą architektoniczną (DoDAF, MODAF, itp.) lub ramą architektoniczną stworzoną na potrzeby określonej organizacji (lub typu organizacji) z uwzględnieniem specyficznych dla danej domeny profili UML, nowych typów diagramów, przyborników, szablonów struktury repozytoriów, itd.. Przykład takiego rozwiązania można znaleźć w artykule „Enterprise Architecture Framework Design with Sparx Systems Enterprise Architect” dostępnym pod adresem http://www.sparxsystems.com/downloads/whitepapers/enterprise_architecture_framework_design.pdf.

· Wykorzystanie pozostałych możliwości domyślnie wbudowanych do programu Enterprise Architect takich jak możliwość tworzenia rozbudowanych modeli na różnych płaszczyznach (biznesowej, aplikacji, technologii) z wykorzystaniem wielu różnych języków (np. UML, Archimate, BPMN), zarządzania repozytorium artefaktów, relacjami pomiędzy tymi artefaktami i innymi rozwiązaniami dostępnymi w tym narzędziu.

W dalszej części tego artykułu będę koncentrować się na domyślnie wbudowanych możliwościach narzędzia Enterprise Architect z głównym naciskiem na modelowanie architektury korporacyjnej z wykorzystaniem języka Archimate w wersji 2.0. Archimate jest otwartym i niezależnym językiem do modelowania architektury korporacyjnej. Jego głównym celem jest dostarczenie architektom korporacyjnym narzędzia pozwalającego w jednolity sposób opisywać, analizować oraz wizualizować różne dziedziny architektury oraz relacje pomiędzy nimi. Enterprise Architect zapewnia pełne wsparcie dla stosowania Archimate 2.0 z uwzględnieniem jego rozszerzeń: Motywacji oraz Implementacji i Migracji.

Za tydzień   kolejna część. Zapraszam.

Podobne wpisy

Reklama

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry