Architektura korporacyjna w Enterprise Architect – cześć 3

W poprzednim w wpisie opisałem możliwości nawigacji w Enterprise Architect. Dziś nadchodzi czas na opisanie kolejnej części.

Jednym z założenie architektury korporacyjnej jest opis komponentów korporacji oraz powiązań pomiędzy nimi. Dlatego ważne jest aby narzędzie wspierające proces tworzenia oraz zarządzania architekturą korporacyjną wspierał architektów w zakresie tworzenia powiązań pomiędzy komponentami korporacji oraz pomagał w sprawnej analizie tych powiązań. Na rysunku poniżej zaprezentowałem przykład powiązania celów z wymaganiami, które dane cele realizują. Na diagramie przedstawiłem zaproponowany przez Archimate punkt widzenia realizacji celów.

image

Rysunek 9 Przykład diagramu przedstawiającego realizację wybranych celów

W przypadku gdy architekt chce znaleźć powiązania jednego elementu z innymi może skorzystać z widoku Enterprise Architecta „Element Browser” lub skorzystać z opcji „Find in all Diagrams”. Widok Element Browser pozwala na wyświetlenie podsumowania dotyczącego zaznaczanego w drzewie repozytorium lub na diagramie elementu. Aby włączyć widok Element Browser należy z menu głównego wybrać View | More Element Tools | Element Browser lub skorzystać ze skrótu klawiaturowego Alt + 9.

image

Rysunek 10 Widok Element Browser dla zaznaczonego na diagramie celu

Widok Element Browser zawiera tylko powiązania do artefaktów bezpośrednio połączonych z danym elementem. Jednak możemy go wykorzystać do wyszukiwania bardziej złożonych relacji. Jednym ze sposobów jest utworzenie tymczasowego (lub nie) diagramu i przeciągnięcie na niego elementu dla którego powiązań szukamy. W kolejnych krokach na ten diagram przeciągamy artefakty powiązane z danym elementem występujące w gałęzi Relationships z okna Element Browser dla tego elementu. W kolejnych krokach zaznaczamy na diagramie artefakty, które przeciągnęliśmy i następnie przeciągamy na diagram inne artefakty z nim powiązane. Za każdym razem Enterprise Architect na tworzonym diagramie będzie rysował wszystkie relacje pomiędzy dodawanymi elementami do diagramu, a elementami, które już się na tym diagramie znajdują. W ten sposób powstanie nam diagram powiązań pomiędzy interesującymi nas elementami.

Innym rozwiązaniem pomagającym nam znaleźć powiązania pomiędzy elementami, jest wybranie z menu kontekstowego zaznaczonego elementu (w drzewie projektu lub na diagramie) opcji „Find in all Diagrams” (skrót klawiaturowy Ctrl + U). Enterprise Architect wyszuka wszystkie diagramy zawierające dany element i pozwoli nam przeanalizować modele dotyczące danego elementu.

image

Rysunek 11 Wyszukiwanie użycia elementu w diagramach

Po zdefiniowaniu wizji dla architektury kolejnym etapem jest budowa modeli opisujących architektury biznesową, informacyjną i technologiczną, z uwzględnieniem architektury bazowej (tej która teraz funkcjonuje w korporacji) oraz architektury docelowej.

Za tydzień będę prezentował warstwę biznesową – zapraszam.

Podobne wpisy

Reklama

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry