Architektura korporacyjna w Enterprise Architect – cześć 6

Witam w ostatniej części artykułu o modelowaniu architektury korporacyjnej w Enterprise Architect.

Po opracowaniu architektur (biznesowej, aplikacji, danych i technologii) kolejnym etapem jest zaplanowanie migracji pomiędzy architekturą istniejącą i docelową. Wersji 2.0 języka Archimate zostało dodane rozszerzenie Implementacji i Migracji, które wspiera modelowanie tego etapu projektowania architektury korporacyjnej. Na diagramie poniżej został zaprezentowany przykładowy diagram prezentujący punkt widzenia modelujący zmianę architektury dla programu „Integracja systemów informatycznych nowo nabytych spółek z systemami informatycznymi ModBank”.

image

Rysunek 28 Program integracji systemów informatycznych nowo nabytych spółek z systemami informatycznymi ModBank

Na diagramie przedstawiłem program integracji systemów informatycznych nowo nabytych spółek z systemami informatycznymi ModBank. Program został podzielony na 6 mniejszych projektów realizowanych sekwencyjnie. Dla wybranych projektów zostały przedstawione produkty, które zostaną wytworzone po realizacji tych projektów. Analizując dalej poszczególne projekty możemy dla każdego z nich przedstawić sposób implementacji poszczególnych rozwiązań. Na diagramie poniżej przedstawiłem punkt widzenia migracji i implementacji dla projektów „Integracja systemów CRM” oraz „Integracja systemów zarządzania kredytami”.

image

Rysunek 29 Punkt widzenia migracji i implementacji dla projektów „Integracja systemów CRM” oraz „Integracja systemów zarządzania kredytami”

Na diagramie zgodnie z opisem w legendzie liniami czerwonymi zostały połączone projekty z komponentami aplikacji, które nie będą funkcjonowały w architekturze docelowej, niebieskimi komponenty, które wymagają modyfikacji, a zielonymi nowo tworzone.

PODSUMOWANIE

W zaprezentowanym artykule w przeciągu ostatnich kilku tygodni (było 6 części, które publikowałem co tydzień) skupiłem się na zaprezentowaniu możliwości wykorzystania narzędzia Enterprise Architect firmy Sparx Systems w obszarze modelowania architektury korporacyjnej. Zgodnie z założeniami przyjętymi na początku tego opracowania skoncentrowałem się na wykorzystaniu domyślnie dostępnych w tym oprogramowaniu narzędzi i notacji. Zaprezentowane modele miały tylko przybliżyć możliwości wykorzystania Enterprise Architecta podczas prac architektonicznych w związku z tym zostały uwzględnione tylko wybrane obszary architektury korporacyjnej. Niemniej jednak zaprezentowane rozwiązania pokazują, że warto rozważyć użycie tego narzędzia w procesie modelowania architektury korporacyjnej. Dodatkowo architekci korporacyjni wykorzystujący w swojej pracy ramy architektonicznej TOGAF powinni zwrócić uwagę na możliwość rozszerzenia MDG Technology for TOGAF dla Enterprise Architecta.

POWODZENIA Uśmiech

Podobne wpisy

Reklama

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *