Wymagania a śledzenie powiązań między nimi

Ważnym aspektem zarządzania wymaganiami jest możliwość zapewnienia śledzenia związków pomiędzy wymaganiami a innymi artefaktami (również innymi wymaganiami). Możliwość śledzenia relacji wspomaga proces tworzenia oprogramowania w następujących aspektach:

 • Sprawdzalność: Śledzenie relacji pomiędzy wymaganiami a innymi artefaktami pozwala na weryfikację, czy dane wymagania zostały zaimplementowane.
 • Identyfikacja pozłacanych rozwiązań w systemie: Śledzenie powiązań wymagań pozwala na identyfikację tzw. „pozłacanych” rozwiązań w tworzonym systemie, które identyfikują niepotrzebne właściwości tworzonego systemu.
 • Identyfikacja pozłacanych rozwiązań w wymaganiach: Śledzenie powiązań wymagań pozwala na zidentyfikowanie wymagań, które nie wpływają na realizację celów interesariuszy oraz nie są związane z żadnym źródłem.
 • Wpływ na analizę: Analiza relacji wymagań pozwala na analizę wpływu zmian w wymaganiach. Pozwala na zidentyfikowanie artefaktów, na które zmiana w wymaganiu będzie miała wpływ.
 • Ponowne użycie: Możliwość ustalenia powiązanych artefaktów z danym wymaganiem, pozwala na zidentyfikowanie artefaktów, które będą mogły być ponownie wykorzystane przy kolejnym projekcie, w którym wystąpi takie samo lub podobne wymaganie.
 • Zdolność obliczeniowa: Po implementacji wymagania istnieje możliwość prześledzenia wytworzonych artefaktów powiązanych z danym wymaganiem i na tej podstawie obliczenie pracochłonności implementacji tego wymagania.
 • Zarządzanie: Możliwość śledzenia powiązań wymagań pozwala na sprawniejsze zarządzanie tworzonym systemem. Na przykład w przypadku wykrycia błędu identyfikacja powiązań pomiędzy danym artefaktem a wymaganiami i innymi artefaktami pozwala na wstępne oszacowanie kosztów usunięcia błędu.

Podczas analizy śledzenia powiązań wymagań można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje powiązań:

 • Powiązania przed specyfikacją wymagań (ang. pre-requirements-specification, pre-RS), które dotyczą powiązań pomiędzy wymaganiami a artefaktami, które są podstawą dla akwizycji wymagań.
 • Powiązania po specyfikacji wymagań (ang. post-requirements-specification, post-RS), które dotyczą powiązań pomiędzy wymaganiami a artefaktami wytwarzanymi w trackie procesu deweloperskiego.
 • Powiązania pomiędzy wymaganiami, które modelują zależności pomiędzy poszczególnymi wymaganiami.

Odwołania i odnośniki w tekście

Najprostszą metodą na zapewnienie powiązań pomiędzy wymaganiami a innymi artefaktami, jest użycie w zawartości wymagania identyfikatorów powiązanych artefaktów lub odnośników (linków) do elementów opisujący dany artefakt.

Macierze powiązań

Macierze powiązań pozwalają na szybkie przedstawienie powiązań pomiędzy wybranymi wymaganiami i wybranymi artefaktami. Macierze tworzone są dla określonych typów powiązań. W pierwszej kolumnie macierzy umieszczana jest grupa artefaktów źródłowych (np. wymagania), a w pierwszym wierszu grupa artefaktów docelowych (np. inne wymagania, przypadki użycia). W macierzy w miejscach przecięciach się kolumn i wierszy zaznaczane są te pola, dla których występuje relacja pomiędzy artefaktami reprezentowanymi przez kolumnę i wiersz.

Wykres śledzenia

Wykres śledzenia jest to wykres, którego elementy reprezentują artefakty, a linie pomiędzy tymi elementami reprezentuję powiązania pomiędzy tymi elementami. Do wykresów śledzenia należą diagramy UML pokazujące powiązania pomiędzy jego elementami.

Śledzenie wymagań wymaga zastosowana narzędzia CASE. Moim ulubionym jest oczywiście Enterprise Architect. O tym jak śledzić wymagania w Enterprise Architect napisałem ponad rok temu w poście: https://www.michalwolski.pl/2014/03/sledzenie-zaleznosci-pomiedzy-wymaganiami/.

Podobne wpisy

 • Wykorzystanie dokumentów wymagań W trakcie trwania projektu dokumentacja wymagań stanowi podstawę dla różnych zadań: Planowanie: Specyfikacja wymagań stanowi podstawę dla planowania pracy i punktów milowych w procesie […]
 • Atrybuty a wymagania Dokumentowanie informacji o wymaganiach w sposób strukturalny pozwala na zapewnienie, że żadne potrzebne dane nie zostaną pominięte oraz zapewnia możliwość łatwego dotarcia przez […]
 • Wymagania a zarządzanie zmianą Trakcie życia oprogramowania zmiany wymagań są nieuniknione. Powodem zmian w wymaganiach mogą być wykryte błędy, nowe lub zmienione cele interesariuszy, zmiany prawne, udostępnienie nowych […]
 • Perspektywy wymagań Wymagania na system specyfikują system z różnych perspektyw. Z moich doświadczeń wynika, że warto jest dokumentować wymagania z trzech perspektyw. Perspektywa danych: W tej pespektywie […]
 • Wymagania – Zarządzanie wersjami Zmiany w wymaganiach wymaga ich wersjonowania.Wersje wymagań pomagają uzyskać dostęp do określonego stanu wymagania w trakcie życia oprogramowania. Najczęściej wersje wymagań określane są […]
Reklama

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry