ArchiMate 2.0 jest otwartym i niezależnym językiem do modelowania architektury korporacyjnej.archimate Jego głównym celem jest dostarczenie architektom korporacyjnym narzędzia pozwalającego w jednolity sposób opisywać, analizować oraz wizualizować różne dziedziny architektury oraz relacje pomiędzy nimi. Standard ArchiMate zapewnia graficzny język do reprezentacji architektury korporacyjnej, z uwzględnieniem jej zmian w czasie (uwzględnienie transformacji i migracji), a także jej motywacji i uzasadnienia. ArchiMate 2.0 może z powodzeniem zastępować modele biznesowe wykonywane w BPMN lub UML.

Notacja Archimate 2.0 została opisana w następujących rozdziałach:

 

Powyższy materiał został przygotowany na podstawie specyfikacji ArchiMate 2.0.

Polecam szkolenie z ArchiMate 2.0: Wielowymiarowe modelowanie procesów biznesowych w notacji ArchiMate 2.0

Modele wraz z opisami zostały opracowane w Enterprise Architect 9.3 przez mojego współpracownika Macieja Kożucha.

Close