Spis treści – Archimate 2.0

Komponent aplikacji (Application Component)

Komponent aplikacji jest zdefiniowany jako modułowa, przenośna i wymienna część oprogramowania systemowego, które obejmuje jego zachowania i dane, oraz udostępnia je poprzez zestaw interfejsów.

Komponent aplikacji jest samowystarczalną jednostką funkcjonalności i może być niezależnie wdrażany, wielokrotnie wykorzystywany i wymieniany. Komponent aplikacji wykonuje jedną lub więcej funkcji aplikacji. Jest hermetyczny – jego funkcjonalność jest dostarczana wyłącznie przez zestaw zdefiniowanych interfejsów. Kooperacja komponentów aplikacji dokonywana jest za pomocą kolaboracji aplikacji.

Komponent aplikacji może być przypisany do jednej lub więcej funkcji aplikacji, procesu biznesowego lub funkcji biznesowej. Posiada jeden lub więcej interfejsów aplikacji, które udostępniają jego funkcjonalność do otoczenia, a także może wykorzystywać interfejsy udostępnione przez inne komponenty.

image

Notacja dla komponentów aplikacji

Na modelu poniżej Aplikacja finansowa jest przedstawiona jako komponent aplikacji składający się z dwóch innych komponentów aplikacji Komponentu rachunkowości i Komponentu rozliczeń. Każdy z nich oferuje odpowiednie usługi aplikacji dla środowiska w których funkcjonują. Usługi te są dostępne poprzez współdzielony Interfejs rozliczeń i rachunkowości.

image

Przykład użycia komponentu aplikacji

Kolaboracja aplikacji (Application Collaboration)

Kolaboracja aplikacja jest zdefiniowana jako agregacja dwóch lub więcej komponentów aplikacji, które współdziałają aby zapewnić wspólne zachowanie.

Kolaboracja aplikacja specyfikuje, które komponenty współdziałają aby wykonać określone zadanie. Modeluje ona zazwyczaj logiczną lub tymczasową współpracę komponentów aplikacji i nie istnieje jako samodzielna jednostka w korporacji.

Kolaboracja aplikacji jest specjalizacją komponentu i agreguje dwa lub więcej komponenty aplikacji. Może zostać przypisana do jednej lub więcej interakcji aplikacji lub interakcji biznesowej. Kolaboracja może tak jak komponent aplikacji udostępniać interfejsy, jak i korzystać z interfejsów udostępnionych przez inne kolaboracje i komponenty aplikacji.

image

Notacja dla kolaboracji aplikacji

Na modelu poniżej przedstawione zostały dwa komponenty (Komponent rachunkowości i Komponent rozliczeń), które współpracują tworząc kolaborację Administrator przelewów. Kolaboracja przypisana jest do interakcji aplikacji Administrowanie przelewami.

image

Przykład użycia kolaboracji aplikacji

Interfejs aplikacji (Application Interface)

Interfejs aplikacji jest zdefiniowany jako punkt dostępu w którym usługi aplikacji są udostępnione dla użytkowników lub innych komponentów aplikacji.

Interfejs aplikacji specyfikuje w jaki sposób funkcjonalność aplikacji może być wykorzystana przez inne komponenty (interfejs dostarczony) lub jakiej funkcjonalności dany komponent aplikacji wymaga ze środowiska (interfejs wymagany). Interfejs aplikacji udostępnia usługę aplikacji do otoczenia. Ta sama usługa może być udostępniona przez wiele interfejsów.

image

Notacja dla interfejsu aplikacji

Na modelu poniżej został przedstawiony przykład interfejsu aplikacji wykorzystywany do komunikacji dwóch komponentów. Komponent rachunkowości udostępnia interfejs Wymiana danych przelewu, który jest wymagany przez Komponent rozliczeń.

image

Przykład użycia interfejsu aplikacji

Obiekt danych (Data Object)

Obiekt danych jest zdefiniowany jako element pasywny, który nadaje się do automatycznego przetwarzania.

Obiekt danych powinien być samowystarczalnym elementem informacji, mającym jednoznaczne znaczenie dla biznesu, a nie tylko dla warstwy aplikacji. Funkcje aplikacji operują na tym obiekcie. Może być połączony z interakcją aplikacji i być wykorzystywany lub tworzony przez usługi aplikacji. Przykładem obiektu danych może być rekord klienta, baza danych klienta, czy zgłoszenie szkody.

image

Notacja dla obiektu danych

Na przykładzie poniżej zostały przedstawione dwie funkcje aplikacji, które kooperują między sobą wykorzystując usługę aplikacji Przetwarzanie przelewów, w wyniku której przekazywany jest obiekt danych Dane przelewu.

image

Przykład użycia obiektu danych

Spis treści – Archimate 2.0

Chcę otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach na tym blogu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych. Potwierdzam zapisanie się na newsletter w celu otrzymywania powiadomień o nowych wpisach. (Mogę wypisać się w dowolnym momencie)

FreshMail.pl
 
Close