Spis treści – Archimate 2.0

Funkcja aplikacji (Application Function)

Funkcja aplikacji jest zdefiniowana jako element zachowania, który grupuję zautomatyzowane zachowania, które mogą być uruchamiane przez komponent aplikacji.

Funkcja aplikacji opisuje wewnętrzne zachowanie komponentu aplikacji. Jeżeli to zachowanie jest udostępniane do otoczenia, to jest to realizowane przez jedną lub więcej usług. Funkcje aplikacji nie opisują natomiast w jaki sposób to zachowanie jest implementowane, są w niej przedstawiane tylko informacje istotne z punktu widzenia otoczenia.

Funkcja aplikacji może realizować jedną lub więcej usług aplikacji. Usługi aplikacji realizowane przez inne funkcje oraz usługi infrastruktury mogą być wykorzystywane przez funkcje aplikacji. Funkcje aplikacji mogą korzystać z obiektów danych. Komponent aplikacji może być przypisany do jednej lub więcej funkcji (co oznacza, że komponent ten wywołuje zachowanie funkcji).

image

Notacja dla funkcji aplikacji

Na modelu poniżej wewnętrzne zachowanie komponentu Aplikacja finansowa zostało zamodelowane jako funkcja aplikacji Administracja finansami, która składa się z dwóch zagnieżdżonych funkcji. Funkcje te realizują usługi, które udostępniane są dla użytkowników aplikacji.

image

Przykład użycia funkcji aplikacji

Interakcja aplikacji (Application Interaction)

Interakcja aplikacji jest zdefiniowana jako element zachowania, który opisuje zachowanie kolaboracji aplikacji.

Interakcja aplikacji opisuje zespół zachowań, który jest wywoływany przez komponenty które uczestniczą w kolaboracji aplikacji. Interakcja aplikacji może także opisywać zachowanie widoczne z otoczenia, które jest potrzebne do realizacji usługi aplikacji. Szczegóły interakcji pomiędzy komponentami mogą zostać wyszczególnione na przykład za pomocą diagramów interakcji języka UML.

Interakcja może być połączona z innymi elementami modelu za pomocą takich samych relacji jak w przypadku funkcji aplikacji, z tym, że interakcja jest przypisana do kolaboracji aplikacji, a nie konkretnego komponentu aplikacji.

image

Notacja dla interakcji aplikacji

Na modelu poniżej Komponent rachunkowości i Komponent rozliczeń współpracują tworząc interakcję administrowania przelewami, która jest zamodelowana jako interakcja aplikacji Administrowanie przelewami przypisana do kolaboracji tych dwóch komponentów.

image

Przykład użycia interakcji aplikacji

Usługa aplikacji (Application Service)

Usługa aplikacji jest zdefiniowana jako usługa, która udostępnia zautomatyzowane zachowanie do otoczenia.

Funkcjonalność usługi aplikacji jest udostępniana do otoczenia za pomocą jednego lub więcej interfejsów. Usługa aplikacji jest realizowana przez jedną lub więcej funkcji, która jest świadczona przez komponent. Może wymagać, wykorzystywać lub tworzyć obiekty danych. Usługa powinna być znacząca z punktu widzenie otoczenia i sama dostarczać funkcjonalność, która jest użyteczna dla użytkownika.

Usługa aplikacji może być wykorzystywana przez procesy, funkcje i interakcje biznesowe, a także funkcje aplikacji. Funkcja aplikacji może realizować usługę aplikacji. Usługa aplikacji może wykorzystywać obiekty danych oraz mieć przypisane interfejsy.

image

Notacja dla usługi aplikacji

W przykładzie poniżej usługa aplikacji Przetwarzanie przelewów udostępniana jest dla innych aplikacji za pomocą interfejsu programistycznego (API) Przetwarzanie przelewów API, a realizowana jest przez funkcję Rachunkowość komponentu Komponent rachunkowości. Usługa ta wykorzystywana jest przez funkcję Rozliczenie uruchamianą przez Komponent rozliczeń.

Funkcja Rozliczenie udostępnia dla biznesu usługę Tworzenie rozliczenia za pomocą interfejsu Ekran rozliczenia.

image

Przykład użycia usługi aplikacji

Spis treści – Archimate 2.0

Chcę otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach na tym blogu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych. Potwierdzam zapisanie się na newsletter w celu otrzymywania powiadomień o nowych wpisach. (Mogę wypisać się w dowolnym momencie)

FreshMail.pl
 
Close