Spis treści – Archimate 2.0

Aktor biznesowy (Business Actor)

Aktor biznesowy jest zdefiniowany jako jednostka organizacyjna zdolna do wywołania określonego zachowania systemu.

Do aktora biznesowego przypisana jest jedna lub więcej ról biznesowych, za pośrednictwem których aktor wywołuje pewne zachowanie systemu. Aktor jest jednostką organizacyjną, a nie podmiotem technicznym – należy do warstwy biznesu, przy czym dotyczy także podmiotów spoza organizacji, np. klientów lub partnerów. Aktorami mogą być klienci, partnerzy, departamenty, a także inne jednostki biznesowe.

image

Notacja dla aktora biznesowego

Model poniżej przedstawia przykład użycia aktora biznesowego. Firma ArchiSurance została zamodelowana jako aktor biznesowy składający się z dwóch departamentów: Departamentu ubezpieczeń bagażu oraz Departamentu ubezpieczeń turystycznych. Departament ubezpieczeń turystycznych przypisany jest do roli Sprzedawca ubezpieczeń turystycznych, która przypisana jest do funkcji biznesowej Uzyskanie ubezpieczenia turystycznego. Funkcja ta realizuje dla klientów usługę biznesową Oferowanie ubezpieczeń turystycznych.

image

Przykład użycia dla aktora biznesowego

 

Rola biznesowa (Business Role)

Rola biznesowa jest zdefiniowana jako odpowiedzialność za wywoływanie określonego zachowania, do której może być przypisany aktor biznesowy.

Procesy i funkcje biznesowe są przypisane do pojedynczej roli biznesowej z określoną odpowiedzialnością lub umiejętnością. Aktor, który przypisany jest do danej roli, przejmuje jej zdolność do wywoływania określonego zachowania. Interfejsy biznesowe lub interfejsy aplikacji mogą być wykorzystywane przez role biznesowe, a także interfejsy biznesowe mogą występować jako część roli biznesowej (zamodelowane za pomocą relacji kompozycji).

image

Notacja dla roli biznesowej

Na modelu poniżej został przedstawiony przykład zastosowania roli biznesowej. Rola Sprzedawca ubezpieczeń jest pełniona przez aktora biznesowego Departament ubezpieczeń. Rola ta udostępnia interfejs biznesowy Telefon, do sprzedaży ubezpieczeń przez telefon. Natomiast rola biznesowa Nabywca ubezpieczenia, wymaga interfejsu Telefon i jest przypisana do aktora Klient.

image

Przykład użycia roli biznesowej

 

Kolaboracja biznesowa (Business Collaboration)

Kolaboracja biznesowa jest zdefiniowana jako agregacja dwóch lub więcej ról biznesowych, które razem współpracują aby wspólnie uzyskać określone zachowanie.

Proces biznesowy lub funkcja biznesowa może być interpretowana jako wewnętrzne zachowanie, które przypisane jest do jednej roli biznesowej. W niektórych przypadkach istnieje potrzeba uzyskania zespołu zachowań, które reprezentowane są przez pojedyncze role biznesowe. Takie powiązanie zachowań nazywane jest kolaboracją biznesową. Kolaboracja biznesowa jest kolekcją ról biznesowych (może być tymczasowa) w organizacji, która zapewnia określoną kolaborację zachowań. Inaczej niż departament, który także może grupować określone role, kolaboracja biznesowa nie ma określonego oficjalnego (trwałego) statusu w organizacji. Kolaboracja biznesowa może agregować kilka różnych ról biznesowych i może być przypisana do jednej lub więcej interakcji biznesowej, które opisują wewnętrzne zachowanie wymagane przez kolaborację. Tak samo jak role biznesowe, kolaborację mogą wykorzystywać interfejsy (biznesowe i aplikacji), a także posiadać interfejs biznesowy (relacja kompozycji).

image

Notacja dla kolaboracji biznesowej

Na modelu poniżej został przedstawiony przykład zastosowania koncepcji kolaboracji biznesowej. W przykładzie tym sprzedaż konkretnego typu ubezpieczenia, np. Sprzedaż ubezpieczeń bagażu realizowany jest przez Departament Sprzedaży (rola Wsparcie sprzedaży) w kolaboracji z departamentami zajmującymi się konkretnymi typami ubezpieczeń, np. z Departamentem Ubezpieczeń Bagażu. Przykład ilustruje także, że poszczególna rola może być zagregowana do różnych kolaboracji biznesowych.

image

Przykład użycia kolaboracji biznesowej

 

Interfejs biznesowy (Business Interface)

Interfejs biznesowy jest zdefiniowany jako punkt dostępu, w którym usługa serwisowa jest dostępna dla otoczenia.

Interfejs biznesowy dostarcza funkcjonalności realizowanej przez usługę biznesową dla innych ról biznesowych (interfejs dostarczany) lub oczekuje funkcjonalności od innych usług biznesowych (interfejs wymagany). Często jest określany jako kanał komunikacyjny (telefon, Internet). Ta sama usługa biznesowa może dostarczać funkcjonalności za pomocą różnych interfejsów. Interfejs biznesowy może być częścią roli biznesowej (przez relację kompozycji, która nie jest pokazywana w standardowej notacji) i może być wykorzystywany przez inne role biznesowe. Może być także przypisany do jednej lub więcej usług biznesowych, co oznacza, że ta usługa jest udostępniana przez ten interfejs.

image

Notacja dla interfejsu biznesowego

Na modelu poniżej usługi sprzedaży ubezpieczeń dostarczają interfejsów: Formularz internetowy który jest wykorzystywany przez rolę Sprzedawca ubezpieczeń bagażu oraz Obsługa telefoniczna klienta który jest wykorzystywany przez kolaborację biznesową Sprzedawca ubezpieczeń łączonych.

image

Przykład użycia interfejsu biznesowego

Lokalizacja (Location)

Lokalizacja jest definiowana jako konceptualny punkt lub obszar w przestrzeni.

Lokalizacja jest wykorzystywana do przedstawienia podziału elementów strukturalnych (takich jak aktorów biznesowych, komponentów aplikacji i urządzeń) ze względu na ich lokalizację. Lokalizacja może także zostać przypisana do zachowania systemu, aby przedstawić gdzie takie zachowanie zachodzi.

image

Notacja dla lokalizacji

Na modelu poniżej został przedstawiony przykładowy podział ze względu na lokalizację. Departamenty prawniczy i finansowy znajdują się w głównej siedzibie firmy, natomiast Departamenty likwidacji szkód znajdują się w lokalnych biurach.

image

Przykład użycia dla lokalizacji

 

Obiekt biznesowy (Business Object)

Obiekt biznesowy jest zdefiniowany jako pasywny element, który jest powiązany z określoną perspektywą biznesu.

Obiekt biznesowy reprezentuję element informacyjny lub konceptualny, który jest ważny z perspektywy biznesu i jest elementem domeny tego biznesu. Jest on używany do modelowania typu obiektu (podobnie jak klasa w UML), który może mieć wiele instancji w organizacji. Pasywny charakter obiektu oznacza, że nie może on wzbudzać lub wywoływać procesów. Natomiast może być wykorzystywany przez procesy i funkcje biznesowe, biznesowe interakcje, zdarzenia, czy usługi. Obiekty biznesowe mogą być powiązane (relacją asocjacji, agregacji, kompozycji i specjalizacji) z innymi obiektami, tworząc struktury obiektów. Obiekt biznesowy może być realizowany przez reprezentację i/lub obiekt danych.

image

Notacja dla obiektu biznesowego

Na modelu poniżej został przedstawiony obiekt biznesowy Faktura, który agreguje inne obiekty Pozycja faktury. Przedstawiono także realizację tego obiektu przez obiekt danych Faktura elektroniczna oraz reprezentację Faktura papierowa. Z obiektu korzystają także procesy biznesowe. Proces Utworzenie faktury tworzy obiekt, oraz obiekty, które są w nim zagregowane, natomiast proces biznesowy Wysyłanie faktury odczytuje jego zawartość.

image

Przykład użycia obiektu biznesowego

Spis treści – Archimate 2.0

Chcę otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach na tym blogu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych. Potwierdzam zapisanie się na newsletter w celu otrzymywania powiadomień o nowych wpisach. (Mogę wypisać się w dowolnym momencie)

FreshMail.pl
 
Close