Spis treści – Archimate 2.0

Punkt węzłowy (Node)

Punkt węzłowy jest zdefiniowany jako zasób obliczeniowy, na którym mogą być przechowywane lub wdrażane do uruchomienia artefakty.

Punkty węzłowe są elementami, które uruchamiają lub przetwarzają artefakty. Artefakty te są reprezentacją komponentów lub obiektów danych. Punkty węzłowe są zazwyczaj połączeniem sprzętu komputerowego oraz oprogramowania systemowego, które tworzy środowisko działania dla artefaktów. Na przykład są one wykorzystywane do modelowania serwerów aplikacji, serwerów baz danych, czy stanowisk klienckich.

Punkty węzłowe mogą być połączone za pomocą ścieżki komunikacyjnej, mogą mieć także przypisane artefakty (co oznacza wdrożenie ich w punkcie węzłowym).

image

Notacja dla punkt węzłowy

Na modelu poniżej został przedstawiony punkt węzłowy Serwer aplikacji, który składa się z urządzenia Sun Blade oraz oprogramowania systemowego JBOSS.

image

Przykład użycia punktu węzłowego

Urządzenie (Device)

Urządzenie jest zdefiniowane jako zasób sprzętowy, na którym mogę być przechowywane lub wdrażane do uruchomienia artefakty.

Urządzenie jest specjalizacją punktu węzłowego, który reprezentuje fizyczny zasób zdolny do przetwarzania danych. Jest zazwyczaj wykorzystywany do modelowania sprzętu komputerowego, takiego jak maszyny mainframe, komputery PC czy routery. Zazwyczaj występują jako część punktu węzłowego, razem z oprogramowaniem systemowym. Mogą tworzyć strukturę składającą się z urządzeń składowych.

image

Notacja dla urządzenia

W przykładzie poniżej zostały przedstawione różne serwery aplikacji, zamodelowane jako urządzenia połączone w sieci lokalnej LAN.

image

Przykład użycia urządzeń

Oprogramowanie systemowe (System Software)

Oprogramowanie systemowe jest zdefiniowane jako oprogramowanie tworzące środowisko uruchomienia dla specyficznych typów komponentów i obiektów, które są wdrażane do tego środowiska jako artefakty.

Oprogramowanie systemowe jest specjalizacją punktu węzłowego, który jest używany do modelowania środowiska działania dla artefaktów. To może być np. system operacyjny, serwer aplikacji JEE, system zarządzania bazą danych, czy oprogramowanie COTS (np. system ERP lub CRM). Zazwyczaj oprogramowanie systemowe wraz z urządzeniem tworzą punkt węzłowy.

image

Notacja dla oprogramowania systemowego

W przykładzie poniżej zostało przedstawione urządzenie typu mainframe na którym zostało wdrożone oprogramowanie systemowe: Serwer transakcyjny kontrahentów oraz system zarządzania bazą danych DBMS.

image

Przykład użycia oprogramowania systemowego

Interfejs infrastruktury (Infrastructure Interface)

Interfejs infrastruktury jest zdefiniowany jako miejsce dostępu, w którym usługi infrastruktury oferowane przez punkty węzłowe są dostępne dla innych punktów węzłowych lub komponentów aplikacji.

Interfejsy infrastruktury definiują w jaki sposób usługi infrastruktury mogą zostać wykorzystane przez inne punkty węzłowe (interfejs dostarczony) lub jakiej funkcjonalności wymagają z otoczenia (interfejs wymagany). Ta sama usługa infrastruktury może być udostępniona dla otoczenia za pomocą kilku różnych interfejsów. Specyfikacja interfejsu powinna zawierać informację jakie warunki muszą być spełnione przez komponent realizujący dany interfejs. Mogą to być np. przesyłane parametry, obsługiwane protokoły, czy format danych.

image

Notacja dla interfejsu infrastruktury

Na modelu poniżej został przedstawiony Interfejs klienta, który jest częścią jakiegoś oprogramowania w architekturze klient-serwer.

image

Przykład użycia interfejsu infrastruktury

Sieć (Network)

Sieć jest zdefiniowana jako medium komunikacyjne pomiędzy dwoma lub więcej urządzeniami.

Sieć reprezentuje fizyczną infrastrukturę komunikacyjną. Może się składać z jednego lub więcej przewodowych lub bezprzewodowych połączeń sieciowych. Najprostszą wersją sieci jest bezpośrednie połączenie dwóch urządzeń. Sieć posiada parametry opisujące przepustowość i opóźnienie. Fizycznie realizuje logiczną ścieżkę komunikacyjną pomiędzy punktami węzłowymi.

image

Notacja dla sieci

W przykładzie poniżej zostały przedstawione dwa urządzenia połączone ze sobą siecią LAN o przepustowości 100 Mbit na sekundę.

image

Przykład użycia sieci

Ścieżka komunikacyjna (Communication Path)

Ścieżka komunikacyjna jest zdefiniowana jako połączenie pomiędzy dwoma lub więcej punktami węzłowymi, przez którą te punkty mogą przesyłać dane.

Ścieżka komunikacyjna jest używana do modelowania logicznego połączenia pomiędzy punktami węzłowymi. Jest realizowana przez jedną lub więcej sieci, które reprezentują połączenie fizyczne.

image

Notacja dla ścieżki komunikacyjnej

Na modelu poniżej przedstawiona została ścieżka komunikacyjna Kolejkowanie wiadomości (MQ) pomiędzy punktami węzłowymi Serwer aplikacji i Klient.

image

Przykład użycia ścieżki komunikacyjnej

Spis treści – Archimate 2.0

Chcę otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach na tym blogu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych. Potwierdzam zapisanie się na newsletter w celu otrzymywania powiadomień o nowych wpisach. (Mogę wypisać się w dowolnym momencie)

FreshMail.pl
 
Close