Spis treści – Archimate 2.0

Funkcja infrastruktury (Infrastructure Function)

Funkcja infrastruktury jest zdefiniowana jako element zachowania, który grupuje zachowania infrastruktury, które są uruchamiane przez punkty węzłowe.

Funkcja infrastruktury opisuje wewnętrzne działanie punktu węzłowego. Dla użytkownika tego punktu, który wywołuje daną funkcję, jest ona niewidoczna. Jeżeli jej zachowanie jest dostarczane do otoczenia, to odbywa się to za pomocą jednej lub więcej usług infrastruktury. Jedynie ważne dla otoczenia działania funkcji są opisywane, abstrahując od jej implementacji.

Funkcja infrastruktury może realizować usługę infrastruktury. Usługi infrastruktury realizowane przez inne funkcje infrastruktury mogą używać daną funkcję infrastruktury. Funkcja infrastruktury może wykorzystywać artefakty i może być przypisana do punktu węzłowego (co oznacza, że punkt węzłowy wywołuje daną funkcję).

image

Notacja dla funkcji infrastruktury

W przykładzie poniżej został przedstawiony punkt węzłowy DBMS, który zapewnia dwie funkcje infrastruktury: Zapewnie dostępu do danych (która realizuję usługę Dostęp do danych) oraz Zarządzanie danymi (która realizuję usługę Zarządzanie danymi).

image

Przykład użycia funkcji infrastruktury

Usługa infrastruktury (Infrastructure Service)

Usługa infrastruktury zdefiniowana jest jako zewnętrznie widzialna funkcjonalność, dostarczona przez jeden lub więcej punktów węzłowych, udostępniana przez szczegółowo zdefiniowane interfejsy, mająca określone znaczenie dla otoczenia.

Usługa infrastruktury udostępnia funkcjonalność punktu węzłowego do otoczenia. Funkcjonalność ta jest dostępna przez jeden lub więcej interfejsów infrastruktury. Może wymagać, wykorzystywać lub tworzyć artefakty. Usługa infrastruktury powinna mieć określone znaczenie w zależności od punktu widzenia jej przez otoczenie. Powinna zapewniać określoną funkcjonalność, która jest użyteczna dla jej użytkowników, takich jak komponenty aplikacji lub punkty węzłowe.

Usługa infrastruktury może być wykorzystywana przez komponenty aplikacji lub punkty węzłowe. Usługa jest realizowana przez punkt węzłowy i może wykorzystywać artefakty.

image

Notacja dla usługi infrastruktury

W przykładzie poniżej została przedstawiona usługa infrastruktury Usługa wymiany komunikatów, która jest realizowana przez oprogramowanie systemowe MOM.

image

Przykład użycia usługi infrastruktury

Spis treści – Archimate 2.0

Chcę otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach na tym blogu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych. Potwierdzam zapisanie się na newsletter w celu otrzymywania powiadomień o nowych wpisach. (Mogę wypisać się w dowolnym momencie)

FreshMail.pl
 
Close