Category Archives architektura korporacyjna

Jak wynika z poglądowych badań przeprowadzonych we wrześniu 2015 r. średnia zarobków architektów korporacyjnych w Polsce wynosi brutto 15.300 zł (przy medianie 13.000 zł brutto). Dla porównania średnie zarobki analityków wynoszą 11.100 zł brutto). Badania te potwierdziły również przypuszczenie, że sporo polskich organizacji wdrożyło już u siebie wybrane mechanizmy zarządzania architekturą IT/korporacyjną. Jednocześnie obecnie z coraz większej liczby firm dochodzą…

Myśląc o modelowaniu architektury korporacyjnej bardzo często rozważa się wybór narzędzia do modelowania. Jednym z naturalnych kandydatów jest Enterprise Architect. Kandydatura Enterprise Architect'a bierze się zazwyczaj z faktu, że jest ona wykorzystywane przez szeroko rozumiane IT. IT dość często, w ramach inicjatywy oddolnej, próbuje wdrożyć elementy architektury korporacyjnej. Wspomniana powyżej sytuacja nie jest, w moim odczuciu, do końca idealna. W…

No to się porobiło :-). Po tym jak odpaliłem facebooka i google+ dla bloga oraz zrobiłem listę mailingową, wpadłem na kolejny pomysł. Postanowiłem trochę poeksperymentować z formą i treścią. Teksty na tym blogu piszę od 9 lat więc przyszła kolej na video. Spokojnie jak na razie nie planuję podcastów :-).  Nagrałem krótki filmik o obecności Archimate 3.0 w Enterprise Architect 13.…

Dwa tygodnie temu w poście poście Moje ulubione perspektywy w architekturze korporacyjnej przedstawiłem kilka diagramów opisujących architekturę korporacyjną z różnych perspektyw. Opisane perspektywy obejmowały architekturę biznesową, architekturę systemów informatycznych oraz architekturę technologiczną. Oprócz tego zaprezentowałem kilka diagramów prezentujących mapowania pomiędzy powyżej wymienionymi architekturami. W dzisiejszym wpisie postaram się zaprezentować mapowania artefaktów architektury korporacyjnej na wymagania architektoniczne, model procesów biznesowych oraz modele systemów…

Na moich stronach przedstawiłem szereg perspektyw Archimate (https://www.michalwolski.pl/archimate-2-0/perspektywy/). Użycie ich wszystkich w danej organizacji jest oczywistym nieporozumieniem. Niejednokrotnie pisałem o tym, że w każdym projekcie należy wybrać kilka diagramów za pomocą których, zostanie opisany system. W przypadku Archimate - naczelnego języka do opisu architektury korporacyjnej, takie perspektywy (diagramy) należy wybrać również. Dziś postanowiłem podzielić się moimi ulubionymi perspektywami jakimi opisuję artefakty związane…

Śpieszę donieść, iż na blogu Andrzeja Sobczaka ArchitekturaKorporacyjna.pl pojawiła się rzeczowa analiza ostatniego raportu Gartnera dotyczą “magicznego kwadratu” dla narzędzi do zarządzania architekturą korporacyjną. W kwadracie nie zabrakło Enterprise Architecta. Po więcej szczegółów zapraszam do lektury: Narzędzia do EA wg Gartnera a polskie realia  w którym to autor nie tylko przedstawił wyniki raportu, ale także porównał zmianę pozycji Enterprise Architecta…

Czy zwinne modelowanie działa zawsze? Otóż nie. Zazwyczaj z podejściem Agile są problemy gdy opisujemy procesy w dużych firmach, gdzie istnieje: duża ilość procesów problemy są oparte o Heavy Six Sigma lub PMI procesy ISO 9000, 900x Ponadto jest duża ilość zespołów analitycznych działających w różnych obszarach Co można wtedy zrobić? Po pierwsze przyzwyczaić się do myśli iż duża organizacja…

Witam w ostatniej części artykułu o modelowaniu architektury korporacyjnej w Enterprise Architect. Po opracowaniu architektur (biznesowej, aplikacji, danych i technologii) kolejnym etapem jest zaplanowanie migracji pomiędzy architekturą istniejącą i docelową. Wersji 2.0 języka Archimate zostało dodane rozszerzenie Implementacji i Migracji, które wspiera modelowanie tego etapu projektowania architektury korporacyjnej. Na diagramie poniżej został zaprezentowany przykładowy diagram prezentujący punkt widzenia modelujący zmianę…

Witam w nowym roku Uśmiech. To już przed ostania część artykułów o wykorzystaniu Enterprise Architect w modelowaniu architektury korporacyjnej. Ostatni tekst skończyłem modelem biznesowym z macierzą powiązań.

Analizując macierz powiązań jesteśmy w stanie wyśledzić, które usługi aplikacji znajdą się w obszarze naszych zainteresować podczas modelowania architektury aplikacji. Rozwiązanie to wykaże nam jednak tylko bezpośrednie powiązania pomiędzy analizowanymi elementami. Analizując obszar zmian w architekturze korporacyjnej musimy jednak bardzo często przeanalizować także powiązania pośrednie pomiędzy elementami. W tej sytuacji pomocny jest widok Traceability Enterprise Architecta. Za jego pomocą możemy wyśledzić wszystkie pośrednie i bezpośrednie powiązania danego elementu w modelu z innymi elementami. Widok Traceability możemy uruchomić wybierając z menu głównego aplikacji opcję View | Traceability (skrót klawiszowy Ctrl + Shift + 4). Na rysunku poniżej przedstawiłem przykładowy widok Traceability za pomocą którego możemy ustalić, że usługa aplikacji Zarządzanie dokumentami jest powiązana z głównym procesem biznesowym Sprzedaż kredytu hipotecznego, ponieważ pozostaje ona w relacji z procesem biznesowym Rejestracja wniosku o kredyt hipoteczny, który jest częścią wymienionego procesu głównego.

image

Rysunek 21 Przykład widoku Traceability

Dziś trochę dłuższa część a to dlatego, że majowie zapowiedzieli na ten tydzień koniec świata Uśmiech. A tak na poważanie to idą święta i kolejne części już w nowym roku będą publikowane.

Po zdefiniowaniu wizji dla architektury kolejnym etapem jest budowa modeli opisujących architektury biznesową, informacyjną i technologiczną, z uwzględnieniem architektury bazowej (tej która teraz funkcjonuje w korporacji) oraz architektury docelowej. Enterprise Architect, zgodnie z założeniami zawartymi w standardzie Archimate, proponuje trzy typy diagramów: diagram warstwy biznesowej, diagram warstwy aplikacji i diagram warstwy technologii. Jednakże nic nie stoi na przeszkodzie aby w diagramie warstwy biznesowej korzystać z elementów przypisanych do warstwy aplikacji, co jest całkiem logiczne biorąc pod uwagę fakt, że model architektury korporacyjnej służy przede wszystkim do opisu powiązania pomiędzy światem biznesu, a światem IT.

Close