analiza wymagań

Jakość dokumentu wymagań

Aby dokument wymagań mógł stanowić podstawę dla poszczególnych etapów cyklu życia oprogramowania musi on spełniać podstawowe kryteria jakości. Podstawowe kryteria jakości dla dokumentu wymagań – podążając za IEEE 830-1998 to: Jednoznaczność i spójność Przejrzysta struktura Modyfikowalność oraz rozszerzalność Kompletność Identyfikowalność Jednoznaczność i spójność Jednoznaczność i spójność dokumentu wymagań jest możliwa tylko do osiągnięcia, jeżeli wszystkie …

Jakość dokumentu wymagań Czytaj dalej »

Struktura dokumentów wymagań cz. 2

Standaryzowane struktury dokumentów powinny być dostosowywane do specyficznych wymagań projektów. Natomiast każda struktura dokumentu wymagań powinna uwzględniać następujące informacje: Wprowadzenie Informacje ogólne Wymagania Załączniki Indeksy Wprowadzenie Wprowadzenie powinno zawierać opis całego dokumentu oraz krótką prezentację tworzonego systemu. W rozdziale wprowadzającym powinny się znaleźć: Przeznaczenie: Informacja przedstawiająca w jakim celu dokument został utworzony i kto jest …

Struktura dokumentów wymagań cz. 2 Czytaj dalej »

Struktura dokumentów wymagań cz. 1

Dokumenty wymagań zawierają dużą ilość różnych informacji. Aby umożliwić sprawne posługiwanie się tym dokumentem powinien on spełniać pewne standardy dotyczące jego układu oraz treści. W trakcie tworzenia dokumentu wymagań inżynierowie powinni określić i stosować określoną strukturę dokumentu. Struktura ta powinna być dopasowana do właściwości danego projektu i przestrzegać ograniczeń na niego nałożonych. Inżynierowie wymagań podczas …

Struktura dokumentów wymagań cz. 1 Czytaj dalej »

Dokumentacja wymagań

Pozyskane wymagania należy opisać w dokumencie wymagań. Niniejszy post rozpoczyna cykl wpisów dotyczących dokumentacji wymagań.  Definicja: Dokument wymagań / Specyfikacja wymagańSpecyfikacja wymagań jest usystematyzowaną reprezentacją zbioru wymagań dotyczących systemu lub jego komponentu, który spełnia określone kryteria. Wymagania mają znaczenie kontraktowe. Wszystkie informacje zebrane i uzgodnione podczas podejmowanych czynności w ramach inżynierii wymagań muszą zostać udokumentowane. …

Dokumentacja wymagań Czytaj dalej »

Kategoryzacja wymagań według modelu Kano

Określenie wymagań, które będą podnosiły satysfakcję interesariuszy z tworzonego systemu jest kluczowe dla procesu akwizycji wymagań. Zaimplementowanie zbyt dużej liczby funkcjonalności oraz „wodotrysków” spowoduje, że aplikacja stanie się mało intuicyjna i trudniejsza w użytkowaniu. W trakcie procesu akwizycji wymagań należy wybrać te wymagania, które będą kluczowe dla osiągnięcia satysfakcji interesariuszy. Do określenia jaki wpływ na …

Kategoryzacja wymagań według modelu Kano Czytaj dalej »

Konstrukcja wymagań z zastosowaniem szablonów

Zastosowanie szablonów wymagań zapewnia proste i zrozumiałe podejście do dokumentowania wymagań w języku naturalny redukując niepożądane skutki jego użycia.  Szablony wymagań wspierają interesariuszy w pozyskiwaniu wymagań wysokiej jakości i syntetycznie jednoznacznych w optymalnym czasie i przy niskim nakładzie kosztów. Definicja: Szablon wymagań Szablon wymagań jest wzorcem dla struktury składniowej indywidualnych wymagań.

Dokumentacja wymagań przy użyciu języka naturalnego

Wykorzystanie języka naturalnego jest najbardziej popularnym sposobem dokumentowania wymagań. Jego największą zaletą jest brak potrzeby poświęcenia czasu przez interesariuszy na poznanie nowych notacji wykorzystywanych w przypadku modelów konceptualnych (np. UML) oraz możliwość opisu rzeczywistości, która może być trudna do przedstawienia za pomocą innych notacji. Stosowanie języka naturalnego ma niestety także wiele wad. Wymagania są definiowane …

Dokumentacja wymagań przy użyciu języka naturalnego Czytaj dalej »

Techniki akwizycji wymagań cz.2

W poprzednim poście pisałem o technikach akwizycji wymagań. Dziś cześć druga – kontynuacja poprzedniego wpisu. Techniki zmiany perspektywy polegają na sprowokowaniu uczestników warsztatów do spojrzenia na problem z innej perspektywy. Najpopularniejszą techniką wykorzystującą zmianę perspektywy jest technika zwana Sześć Myślowych Kapeluszy. Technika Sześć Myślowych Kapeluszy polega na przyjmowaniu przez uczestników kolejnych punktów widzenia problemu reprezentowanych …

Techniki akwizycji wymagań cz.2 Czytaj dalej »

Techniki akwizycji wymagań cz.1

Techniki akwizycji wymagań mają na celu wspieranie inżynierów wymagań w procesie akwizycji, aby mogli dostarczyć jak najbardziej kompletne i zrozumiałe wymagania. Wybór odpowiedniej techniki zależy od wielu czynników, które muszą zostać uwzględnione przez inżyniera wymagań podczas procesu akwizycji. W praktyce w trakcie akwizycji wymagań stosuje się różne techniki, aby ograniczyć ryzyko pominięcia lub złego zinterpretowania …

Techniki akwizycji wymagań cz.1 Czytaj dalej »

Akwizycja wymagań

Akwizycja wymagań może być określona jako rdzeń inżynierii wymagań. Akwizycja wymagań polega na pozyskiwaniu wymagań z dostępnych źródeł (np. interesariuszy) za pomocą różnych technik (np. burza mózgów). Podstawą dla akwizycji wymagań jest wiedza zdobyta w trakcie definiowania kontekstu dla tworzonego systemu, który obejmuje źródła wymagań, które w procesie akwizycji wymagań będą dalej analizowane i badane. …

Akwizycja wymagań Czytaj dalej »

Przewiń do góry