scrum

Rola: Właściciel produktu (Product Owner)

Właściciel Produktu (ang. Product Owner) reprezentuje interesy wszystkich interesariuszy, określa cechy produktu i ustala hierarchię Product Backloga ? zaległości produktu. Właściciel Produktu ma następujące obowiązki: Określa cechy produktu; Podejmuje decyzje co do daty i zawartości; Jest odpowiedzialny za rentowność produktu (ROI); Ustala hierarchię cech wg wartości rynkowej; Koryguje cechy i priorytety co 30 dni, jeśli …

Rola: Właściciel produktu (Product Owner) Czytaj dalej »

Rola: Mistrz Scrum (Scrum Master)

Mistrz Scrum (ang. Scrum Master) odpowiada za zapewnienie tego, aby Zespół Scrum żył wartościami i praktykami Scrum czyli innymi słowy on nadzoruje sposób wykorzystania metodyki. Mistrz Scrum chroni zespół poprzez zapewnienie tego, że nie podejmą oni zbyt wielkich zobowiązań w stosunku do tego, co mogą osiągnąć podczas sprintu. Mistrz Scrum ułatwia Codzienny Scrum i staje …

Rola: Mistrz Scrum (Scrum Master) Czytaj dalej »

Rola: Zespół Scrum (Scrum Team)

Zespół Scrum (ang. Scrum Team) buduje produkt, który zostanie wykorzystany przez klienta: przykładowo, oprogramowanie lub witrynę. Zespół w Scrum jest „międzyfunkcyjny” – obejmuje całą wiedzę niezbędną dla dostarczenia w każdym Sprincie produktu będącego potencjalnym wynikiem sprintu – jest „samoorganizujący się” oraz posiada bardzo duży stopień autonomii i odpowiedzialności. Zespół Scrum: Jest międzyfunkcyjny, z mniej więcej …

Rola: Zespół Scrum (Scrum Team) Czytaj dalej »

Artefakt: Potencjalnie Wykonalny Przyrost Produktu (Potentially Shippable Product Incremement)

Rezultatem każdego sprintu jest potencjalnie wykonalny przyrost produktu (ang. Potentially Shippable Product Incremement). Za wykonanie tego artefaktu odpowiada Zespół Scrum. Dużo mówi się na temat różnicy między „potencjalnie wykonalnym (zrobionym)” oraz „wykonalnym”. Mike Cohn stwiedza: .. „potencjalnie wykonalne” oraz „wykonalne” to nie to samo. Niektóre duże lub złożone projekty będą wymagać zastosowania „sprintu hartującego” lub …

Artefakt: Potencjalnie Wykonalny Przyrost Produktu (Potentially Shippable Product Incremement) Czytaj dalej »

Artefakt: Zaległości produktu (Product Backlog)

Zaległości produktu (ang. Product Backlog) to główny wykaz wszystkich funkcjonalności pożądanych w produkcie. Za dostarczenie zaległości produktu odpowiedzialny jest Właściciel Produktu. Gdy projekt jest inicjowany nie ma wszechstronnego, czasochłonnego wysiłku, aby zapisać wszystkie dające się przewidzieć zadania lub wymogi. Zazwyczaj, projekt zapisuje to, co jest oczywiste, co niemal zawsze wystarcza do pierwszego sprintu. Product Backlog …

Artefakt: Zaległości produktu (Product Backlog) Czytaj dalej »

Artefakt: Wykres Wygaszania Wypuszczenia (Release Burndown Chart)

Wykres Wygaszania Wypuszczenia (ang. Release Burndown Chart) śledzi postęp drużyny pod względem planu wypuszczenia. W projekcie  Zespół Scrum śledzi swój postęp pod względem planu wypuszczenia, aktualizując Wykres Wygaszania Wypuszczenia na końcu każdego sprintu. Pozioma oś Wykresu Wygaszania Wypuszczenia pokazuje sprinty; oś pionowa pokazuje ilość pracy pozostającej na początku każdego sprintu. Praca pozostająca może być przedstawiona …

Artefakt: Wykres Wygaszania Wypuszczenia (Release Burndown Chart) Czytaj dalej »

Artefakt: Wykres Wygaszania Sprintu (Sprint Burndown Chart)

Wykres Wygaszania Sprintu (ang. Sprint Burndown Chart) jest graficznym przedstawieniem pracy pozostającej do wykonania w trakcie trwania Sprintu. Szacowana praca pozostająca w sprincie jest obliczana codziennie i przedstawiana w formie graficznej, czego efektem jest Wykres Wygaszania Sprintu Oś pionowa pokazuje pozostające w Sprincie godziny wysiłku. Oś pozioma przedstawia dni Sprintu. Wygaszanie ma zostać pokazane na …

Artefakt: Wykres Wygaszania Sprintu (Sprint Burndown Chart) Czytaj dalej »

Artefakt: Tablica Zadań (Task Board)

Tablica Zadań (ang. Task Board) pokazuje całość pracy wykonywanej przez zespół podczas sprintu. Tablica Zadań pokazuje całość pracy wykonywanej przez zespół podczas sprintu. Jest ona stale aktualizowana w trakcie sprintu- jeżeli ktoś myśli o nowym zadaniu, pisze nową kartę i umieszcza ją na tablicy. W trakcie lub przed Codziennym Scrumem, zmienia się szacunki (w górę …

Artefakt: Tablica Zadań (Task Board) Czytaj dalej »

Czynność: Planowanie Sprintu (Sprint Planning Meeting)

Na Spotkaniu dot. Planowania Sprintu (ang. Sprint Planning Meeting) Zespół Scrum oraz Właściciel Produktu określają, które cechy i zadania będą poddane próbie wykonania w nadchodzącym sprincie. Na Spotkaniu dot. Planowania Sprintu obecny jest Właściciel Produktu, Mistrz Scrum, cały Zespół Scrum oraz zainteresowani i odpowiedni przedstawiciele kierownictwa lub klienta. Podczas spotkania dot. planowania sprintu Właściciel Produktu …

Czynność: Planowanie Sprintu (Sprint Planning Meeting) Czytaj dalej »

Czynność: Sprint Retrospektywny (Sprint Retrospective)

Sprint Retrospektywny (ang. Sprint Retrospective) jest głównym mechanizmem uzyskania widoczności, którą zapewnia Scrum w obszarach potencjalnych udoskonaleń, a także zamieniając ją w efekty. Sprint Retrospektywny stanowi możliwość, aby zespół omówił to, co działa oraz to, co nie działa, a także ustalił zmiany. Jedno podejście polega na tym, że cały zespół gromadzi się i omawia to, …

Czynność: Sprint Retrospektywny (Sprint Retrospective) Czytaj dalej »

Przewiń do góry