StarUML Rozdział 5.1. Modelowanie przy użyciu diagramu przypadków użycia

Następujące elementy są dostępne w diagramie przypadków użycia (Use-Case Diagram). Aktor PrzypadekUżycia Powiązanie Powiązanie Skierowane Generalizacja Zależność Zawieranie się Rozszerzenie Granice Systemu Pakiet Aktor Semantyka Aktor definiuje logiczny zestaw ról, z których użytkownik jednostki może korzystać podczas pracy z jednostką. Aktor może korzystać z odrębnych ról z uwzględnieniem każdego PrzypadkuUżycia, z którym się komunikuje. Procedury …

StarUML Rozdział 5.1. Modelowanie przy użyciu diagramu przypadków użycia Czytaj dalej »

StarUML Rozdział 5.2. Modelowanie przy użyciu diagramu klas

Następujące elementy są dostępne w diagramie klas (Class Diagram) Podsystem (Subsystem) Pakiet (Package) Klasa (Class) Interfejs (Interface) Lista (Enumeration) Sygnał (Signal) Wyjątek (Exception) Port (Port) Część (Part) Powiązanie (Association) Powiązanie Skierowane (DirectedAssociation) Agregacja (Aggregation) Kompozycja (Composition) Generalizacja (Generalization) Zależność (Dependency) Realizacia (Realization) Klasa Powiązań (AssociationClass) Aącznik (Connector) Obiekt (Object) Związek (Link) Podsystem Semantyka Podczas gdy …

StarUML Rozdział 5.2. Modelowanie przy użyciu diagramu klas Czytaj dalej »

StarUML Rozdział 5.3. Modelowanie przy użyciu diagramu sekwencji

Następujące elementy są dostępne w diagramie sekwencji (Sequence Diagram) Obiekty (Object) Wiadomos (Stimulus) (SelfStimulus) (Combined Fragment) Argument Interakcji(Interaction Operand) (FrameSubsytem) Obiekt Procedura tworzenia obiektu W celu utworzenia obiektu, Kliknij [Toolbox] -> [Sequence] -> [Object]. A następnie w miejscu, w którym ma zostać utworzony obiekt w [main window]. Okno podręczne zostanie otwarte. W oknie podręcznym wpisz …

StarUML Rozdział 5.3. Modelowanie przy użyciu diagramu sekwencji Czytaj dalej »

StarUML Rozdział 5.4. Modelowanie przy użyciu diagramu współpracy

W diagramie współpracy (Communiction Diagram) dostępne są następujące elementy: Obiekty (Object) Linki (Link) Auto-Linki (SelfLink) Komunikaty (Stimulus) – mogą to być także wiadomości i operacje Ramki (Frame) Obiekt Procedury tworzenia obiektów. W celu utworzenia Object, Kliknij [Toolbox] -> [Collaboration] -> [Object]. A następnie miejsce, w którym ma zostać utworzony Obiekt w [main window]. Zostanie otwarte …

StarUML Rozdział 5.4. Modelowanie przy użyciu diagramu współpracy Czytaj dalej »

StarUML Rozdział 5.5. Modelowanie przy użyciu diagramu maszyny stanów

Następujące elementy są dostępne w diagramie maszyny stanów (State Machine Diagram). stan (State) (SubmachineState) stan początkowy (InitialState) stan końcowy (FinalState) (Punkt Skrzyżowania) (Punkt Wyboru) (Płytka Historia) (Głęboka Historia) (Synchronizacja) (Przepływ Końcowy) (Przejście) (SelfTransition) Stan Semantyka Stan jest sytuacją w trakcie życia obiektu lub interakcją, podczas której spełnia niektóre warunki, wykonuje niektóre akcje, lub czeka na …

StarUML Rozdział 5.5. Modelowanie przy użyciu diagramu maszyny stanów Czytaj dalej »

StarUML Rozdział 5.6. Modelowanie przy użyciu diagramu aktywności

Następujące elementy są dostępne w diagramie aktywności (Activity Diagram). stan akcji (ActionState) stan podaktywności (SubactivityState) stan początkowy (InitialState) stan końcowy (FinalState) synchronizacja (Synchronization) decyzja (Decision) przepływ końcowy (Flow Final) przepływ obiektów (Object Flow) stan akceptacji sygnału (Signal Accept State) stan wysyłania sygnału (Signal Send State) przejście (Transition) (SelfTransition) (Swimlane) StanAkcji Semantyka Stan akcji reprezentuje wykonanie …

StarUML Rozdział 5.6. Modelowanie przy użyciu diagramu aktywności Czytaj dalej »

StarUML Rozdział 5.7. Modelowanie przy użyciu diagramu komponentów

Następujące elementy są dostępne w diagramie komponentów (Component Diagram). Pakiet (Package) Interfejs (Interface) Komponent (Component) (ComponentInstance) Artefakt (Artifact) Port (Port) Część (Part) Powiązanie (Association) Zależność (Dependency) Realizacja (Realization) Link (Link) Łącznik (Connector) Pakiet Semantyka Pakiet jest zbiorem elementów modelu. Pakiety mogą być zagnieżdzone w innych pakietach. Pakiet może zawierać podporządkowane pakiety ale także i inne …

StarUML Rozdział 5.7. Modelowanie przy użyciu diagramu komponentów Czytaj dalej »

StarUML Rozdział 5.8. Modelowanie przy użyciu diagramu wdrożenia

Następujące elementy są dostępne w diagramie wdrożenia (Deployment Diagram). Pakiet (Package) Węzeł(Node) (NodeInstance) Artefakt (Artifact) Port (Port) Część (Part) Powiązanie (Association) Powiązanie Skierowane (DirectedAssociation) Zależność (Dependency) Link (Link) Łącznik (Connector) Pakiet Procedura tworzenia pakietu. W celu utworzenia Pakietu na diagramie wdrożenia, Kliknij [Toolbox] -> [Deployment] -> [Package]. Kliknij miejsce, w którym pakiet będzie utworzony w …

StarUML Rozdział 5.8. Modelowanie przy użyciu diagramu wdrożenia Czytaj dalej »

StarUML Rozdział 5.9. Modelowanie przy użyciu diagramu wewnętrznej struktury

Diagram wewnętrznej struktury (Composite Structure Diagram) może być zbudowany z następujących elementów: Klasa (Class) Interfejs (Interface) Port (Port) Część (Part) Zależność (Dependency) Łącznik (Connector) Klasa Procedura tworzenia Klasy W celu utworzenia Klasy w diagramie wewnętrznej struktury, Kliknij [Toolbox] -> [Composite Structure] -> [Class]. Kliknij w miejscu, gdzie Klasa zostanie utworzona w [main window]. W oknie …

StarUML Rozdział 5.9. Modelowanie przy użyciu diagramu wewnętrznej struktury Czytaj dalej »

StarUML Rozdział 6. Konfiguracja StarUML

Rozdział ten opisuje parametry konfiguracyjne środowiska StarUML? .Rozdział nie został jeszcze przetłumaczony. General Configuration Diagram Configuration General View Configuration Specific View Configuration General Configuration General Configuration is a group of the basic and general option items for the program. This category includes the [General], [Browser] and [Collection Editor] subcategories. [General] Options Option Item Default Description Max. …

StarUML Rozdział 6. Konfiguracja StarUML Czytaj dalej »

Przewiń do góry