Właścicielem i administratorem serwisu znajdującego się pod adresem michalwolski.pl jest Michał Wolski, który prowadzi działalność gospodarczą: MODESTO Michał Wolski, ul. Okrężna 21, 05-506 Magdalenka NIP: 5212808502, REGON: 140644737, zwany dalej „Operatorem”.

Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdego klienta Operatora i użytkownika serwisów oraz publikacji należących do Operatora obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Operator nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować biuletynów należących do Operatora oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Operatora.

Zgadzając się z Polityką Prywatności oświadczasz, że:

  • wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów marketingowych przez firmę MODESTO Michał Wolski, ul. Okrężna 21, 05-506 Magdalenka NIP: 5212808502, REGON: 140644737, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz.926) w celach marketingowych. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.
  • wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od firmy MODESTO Michał Wolski, ul. Okrężna 21, 05-506 Magdalenka NIP: 5212808502, REGON: 140644737, na podane przez Ciebie dane teleadresowe.
    zostałeś/aś poinformowany/a o tym, że: administratorem Twoich danych osobowych jest firma MODESTO Michał Wolski, ul. Okrężna 21, 05-506 Magdalenka NIP: 5212808502, REGON: 140644737,
  • masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia,

DANE OSOBOWE

W czasie korzystania z serwisów należących do Operatora możesz zostać poproszona/y o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszona/y, to w większości przypadków: imię, nazwisko, adres e-mail oraz, w przypadku, gdy chcesz otrzymać fakturę – także nazwa firmy, numer NIP oraz adres firmy.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje tę czynność, w trakcie której wymagane było podanie danych.

Operator oświadcza, że na potrzeby prowadzonej działalności ma zarejestrowane w GIODO następujące bazy danych osobowych:

  • 122354 – Uczestnicy szkoleń i konsultacji – dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia szkoleń i konsultacji
  • 124853 – Potencjalni klienci
  • 122367 – Klienci firmy

 

SUBSKRYPCJA BEZPŁATNYCH BIULETYNÓW

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych biuletynów należących do Operatora wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail oraz w niektórych przypadkach swojego imienia. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do list mailingowych biuletynów obsługiwanych przez:

  • serwis GetResponse.pl należący do firmy GetResponse Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6 bud A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000187388.

Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu Czytelnikowi biuletyn. Imię pozwala Operatorowi zwracać się do Czytelników po imieniu.

NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI

Operator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Operator rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, biuletynów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne dotyczące oferty Operatora.

COOKIES (CIASTECZKA)

Niektóre obszary serwisów należących do Operatora mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Operatora źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google i Clicky.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Więcej na temat obsługi ciasteczek zostało opisane na stronie: Polityka dotycząca cookies i ponownych technologii

PYTANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI

Ewentualne pytania dotyczące niniejszego oświadczenia lub postępowania Operatora z danymi użytkownika można kierować za pomocą adresu mailowego:

Aby uzyskać kopię konkretnych informacji przekazanych Operatorowi lub aby zażądać skorygowania nieprawidłowych informacji, należy skontaktować się z operatorem za pomocą maila:

Przed udostępnieniem lub skorygowaniem informacji Operator może poprosić o zweryfikowanie tożsamości użytkownika oraz przekazanie dodatkowych szczegółowych informacji, które pomogą w realizacji żądania użytkownika. Operator skontaktuje się z użytkownikiem w terminie 30 dni od zgłoszenia.

Ze wszelkimi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi oświadczenia o ochronie prywatności w serwisie należy w pierwszej kolejności zwracać się bezpośrednio do Operatora. Jeśli użytkownik nie otrzyma potwierdzenia otrzymania takiego zgłoszenia lub odpowiedź na zgłoszenie nie będzie satysfakcjonująca, należy skontaktować się drogą elektroniczną z organizatorami programu TRUSTe pod adresem https://www.truste.org/users/users_watchdog.html. Organizatorzy programu TRUSTe zwrócą się do operatora serwisu o odpowiedź na zastrzeżenia użytkownika.

data aktualizacji: 17.02.2017
Close