Przykładowa agenda:

Notacja w warstwach ArchiMate

 • Warstwa biznesowa
 • Warstwa aplikacji
 • Warstwa infrastruktury

Relacje i zależności

 • Relacje statyczne
 • Modelowanie zachowania
 • Zależności pomiędzy warstwami

Perspektywy

 • Perspektywy warstwy biznesowej
 • Perspektywy warstwy aplikacji
 • Perspektywy warstwy infrastruktury

Implementacja i migracja

 • Elementy notacji
 • Relacje i perspektywy
 • Zależności pomiędzy warstwami

Warsztaty z modelowania procesów biznesowych w ArchiMate

 • Struktura repozytorium projektu
 • Dobór modeli i perspektyw
 • Samodzielnie wykonywane modele
Close