Archiwalne tagi architektura zorientowana na usługi

W poprzedniej części wpisu rozpoczęliśmy definiowanie modelu naszego Web serwisu zgodnego ze strukturą WSDL. Zakończyliśmy zdefiniowaniem komunikatów jakie będą wymieniane z naszym serwisem. Gdy mamy już zdefiniowane komunikaty możemy przystąpić do definiowania portu naszego serwisu. W tym celu na diagram w pakiecie „PortTypes” przeciągamy z toolbox element „Port Type” i nadajemy mu nazwę „PobierzInformacjeOKsiazce”. Następnie definiujemy operację dla naszego portu przez…

WSDL (Web Services Description Language) jest to oparty na XML język pozwalający na opis serwisów Web z uwzględnieniem sposobu dostępu do nich. System Enterprise Architect firmy Sparx Systems pozwala na łatwe utrzymanie modelu zgodnego z WSDL opisującego Web serwisy w repozytorium naszego projektu, który może być później szybko wygenerowany do pliku WSDL i przekazany programistom do implementacji serwisu. W tym…

Pozwolę sobie przytoczyć kilka dobrych praktyk związanych z architekturą.

Struktura poszczególnych modułów powinna być na tyle prosta, aby można ją było w pełni zrozumieć.

2. Moduły powinny być luźno ze sobą powiązane, tzn. powinna być możliwa zmiana implementacji jednego modułu, bez znajomości implementacji pozostałych modułów i bez wpływania na ich zachowanie.

3. Łatwość wprowadzania zmian w projekcie powinna pozostawać w rozsądnej relacji do prawdopodobieństwa wymaganych zmian;

Kilka dni października spędziłem na Śląsku, gdzie miałem okazję wspierać Klienta w zakresie modelowania za pomocą języka UML w Enterprise Architect. Zdarzenie to jest o tyle ciekawe, że po za ?tradycyjnymi modelami? budowaliśmy modele systemów działających w oparciu o architekturę zorientowaną na usługi (SOA). Poniżej diagram-przykład (nie pochodzi z rzeczywistego projektu Klienta) przedstawiający fragment modelu. Co więcej okazało się, że…

Architektura zorientowana na usługi to naturalny krok ewolucyjny od podejść zorientowanych obiektowo (OO), proceduralnych oraz dano-centrycznych stosowanych we wdrażaniu rozwiązań.

Fundamentalnymi zasadami rządzącymi SOA są:

  • Wiadomości wymieniane pomiędzy uczestniczącymi systemami muszą być opisowe a nie instruktażowe, ponieważ system informatyczny świadczący usługę odpowiedzialny jest za wszelkie problemy. Komunikaty opisowe podają informacje o usłudze oraz o powiązanych z nią danych wejściowych i wyjściowych. Usługodawcy odpowiedzialni są za wskazówki; stąd też potrzeba na komunikaty instruktażowe nie istnieje.
  • Słownik oraz struktura komunikatów muszą być zrozumiałe przez wszystkie strony. To powszechne zrozumienie przez wszystkie strony wymaga ograniczenia słownictwa oraz struktury komunikatów, ale jest koniecznością dla skutecznego komunikowania.
  • Struktura komunikatu powinna być rozszerzalna.

SOA czyli Service Oriented Architecture a mówiąc bardziej po polsku architektura zorientowana na usługi to niewątpliwie jeden z liderów jeśli chodzi o trendy w inżynierii oprogramowania. Trudniej jest określić czym jest SOA. Ja osobiście lubię definicję jaką w w 2004 roku na łamach Computerworld określił Tomasz Kopacz ?zestaw polis, praktyk i bibliotek, które pozwalają wykorzystać funkcjonalność aplikacji w taki sposób,…

Słowo kryzys jest odmieniane i wymieniane tyle razy, że ja też nie chcę być gorszy. Panika kryzysowa chyba bardziej jest szkodliwa niż to co obserwujemy. Nie zmienia to faktu, że mimo trudności jakie firmy mają w związku z ze zmianami w gospodarce muszą się one rozwijać lub chociaż nie kurczyć - także w sektorze z wykorzystaniem IT.  Tak zwani specjaliści…

Potrzeba szybkiego dostosowywania się oraz ustanawiania ścisłej integracji przez firmy z ich partnerami biznesowymi wymaga pewnego poziomu reaktywności IT oraz integracji, jaką może dać SOA. Korporacyjna tendencja do sprawiania by to po prostu działało często skutkowała tworzeniem infrastruktur z wieloma aplikacjami (i działami), które funkcjonowały do tej pory oddzielnie od siebie. By połączyć te aplikacje i działy między sobą, organizacja często tworzy wiele oddzielnych linków pomiędzy każdą jednostką, które wyglądają bardziej jak zdezorganizowany bałagan niż ustrukturyzowany system dla całego przedsiębiorstwa. Rozplątanie tego bałaganu powoduje brak zręczności, która znacząco wpływa na zdolność firmy do rozwoju i konkurencyjności.

Close