Archiwalne tagi diagram klas

Wymagania na system specyfikują system z różnych perspektyw. Z moich doświadczeń wynika, że warto jest dokumentować wymagania z trzech perspektyw.

  • Perspektywa danych: W tej pespektywie dokumentowana jest struktura danych wejściowych/wyjściowych do/z systemu, a także statyczna struktura danych wykorzystywanych w systemie oraz relacje pomiędzy tymi danymi.
  • Perspektywa funkcjonalna: W tej perspektywie dokumentowane są informacje z otoczenia systemu, które są modyfikowane przez system oraz informacje jakie będą transmitowane z systemu do jego otoczenia.
  • Perspektywa zachowania: W tej perspektywie dokumentowane jest osadzenie systemu w jego otoczeniu oraz podstawowe stany systemu z perspektywy otoczenia. Dokumentowanie z perspektywy zachowania wykonywane jest m.in. poprzez opis reakcji systemu na zdarzenia z otoczenia, warunków, które powodują zmianę stanu systemu, czy też efektów oddziaływania systemu na jego otoczenie.

Modele mają pomóc nam poradzić sobie ze złożonością systemów, które budujemy. Co więcej sam język UML tego nie ułatwia, gdyż jest to zestaw abstrakcyjnych piktogramów, które znaczą tylko coś wtedy, gdy umiemy je przeczytać. Prowadzę tego bloga prawię 5 lat i nigdy jeszcze nie opisywałem notacji UML. Dziś postanowiłem to naprawić. Na stronie diagramy UML opublikowałem linki do technik UML,…

Model Analizy Biznesowej opisuje realizację biznesowych przypadków użycia. Prezentuje jak pakiety biznesowe, pracownicy biznesowi i byty biznesowe współpracują ze sobą w celu wykonania biznesowych przypadków użycia. Celem Modelu Analizy Biznesowej jest opisanie, jak wykonywane są biznesowe przypadki użycia. Model Biznesowych Przypadków Użycia opisuje to, co zachodzi między aktorami biznesowymi a organizacją i nie robi żadnych założeń o strukturze organizacji i…

Close