Archiwalne tagi diagram sekwencji

Otrzymałem pytanie od jednego z czytelników bloga: …, jeśli mamy do czynienia z fragmentem sekwencji operacji, które trzeba wykonać, jedna po drugiej, to jaki rodzaj fragmentu będzie najstosowniejszy?Dla przykładu:<fragment>wyświetl ekran wyszukiwaniawprowadź kryteria wyszukiwaniawyszukajwybierz wynik wyszukiwania</fragment>pozostałe elementy sekwencjiCzy takim typem mogłoby być assert? Otóż moim zdaniem na możemy tą sekwencję zostawić bez zmian. Jeśli jednak chcemy pokazać iż dana cześć diagramu…

Modele mają pomóc nam poradzić sobie ze złożonością systemów, które budujemy. Co więcej sam język UML tego nie ułatwia, gdyż jest to zestaw abstrakcyjnych piktogramów, które znaczą tylko coś wtedy, gdy umiemy je przeczytać. Prowadzę tego bloga prawię 5 lat i nigdy jeszcze nie opisywałem notacji UML. Dziś postanowiłem to naprawić. Na stronie diagramy UML opublikowałem linki do technik UML,…

Diagramy sekwencji są techniką, która idealnie nadaje się do zaprojektowania przepływu komunikatów pomiędzy klasami. Problem może powstać wtedy, gdy chcemy zaprezentować komunikację (użyte metody) na poziomie komponentów. Widziałem już w kilku miejscach diagramy sekwencji z komponentami. To bardzo niezdrowe rozwiązanie. Diagram sekwencji nie może być powiązany z metodą komponentu, gdyż komponenty to element, który wykorzystuje i realizuje zazwyczaj pewien zbiór interfejsów. Metoda (czyli implementacja operacji) jest składnikiem klasy i jest stosowana na diagramach interakcji.

Rozwiązaniem problemu jest wskazanie klas granicznych interfejsu i pokazanie komunikacji pomiędzy komponentami właśnie z użyciem klas.

Wstęp

Tekst ten pokazuje jak w kilku krokach wygenerować diagram sekwencji z działającej aplikacji. Kilka tygodni temu we wpisie : Automatyczne tworzenie diagramów sekwencji w czasie rzeczywistym w Enterprise Architect 9

zaprezentowałem film, na którym pokazałem jak powstają diagramy. Teraz zamieszczam opis poszczególnych kroków.

Jako przykład użyłem aplikacji JAVA, która umożliwia zbudowanie książki adresowej w XML z kontaktami

Dokumentacja działającej aplikacji jest ważna. Do tej pory w Enterprise Architect dokumentacja aplikacji ograniczała się do modelu struktury klas, które importowane były do repozytorium projektu za pomocą mechanizmów inżynierii wstecz. W nowej wersji EA udoskonalono mechanizm analizy zachowania aplikacji. Funkcja Analyzer pozwala nie tylko zdebugować aplikację, ale także umożliwia budowę diagramów sekwencji działającej aplikacji. Zobacz film: Instrukcje na temat konfiguracji…

Close