metoda punktów przypadków użycia

Szacowanie projektu w Enterprise Architect cz. 1

Warto wiedzieć, że istnieją na rynku narzędzia CASE, które wspierają inżynierów oprogramowania nie tylko w zarządzaniu wymaganiami, modelowaniu, projektowaniu systemów informatycznych, generowaniu kodu aplikacji, ale również w szacowaniu pracochłonności ich wytworzenia. Jednym z nich jest Enterprise Architect firmy Sparx System, który wspiera estymację pracochłonności wykonania sytemu informatycznego metodą punktów przypadków użycia. W celu skorzystania z …

Szacowanie projektu w Enterprise Architect cz. 1 Czytaj dalej »

Szacowanie projektu w Enterprise Architect cz. 2

W tekście Szacowanie projektu w Enterprise Architect cz. 1 zdefiniowałem czynniki złożoności technicznej i środowiskowej. Teraz należy doprecyzować pozostałe parametry. Po pierwsze możemy ustawić wartość dla parametru zwanego współczynnikiem produktywności PF (ang. Productivity Factor). Pamiętamy, współczynnik produktywności przekształca nam jeden punkt przypadku użycia na ilość godzin pracy człowieka, autor metody UCP proponował wartość tego parametru …

Szacowanie projektu w Enterprise Architect cz. 2 Czytaj dalej »

Metoda punktów przypadków użycia

Metoda punktów przypadków użycia (ang. Use Case Points ) w skrócie UCP posiada podobny mechanizm do tego jaki zastosowano w metodzie punktów funkcyjnych (Metoda punktów funkcyjnych), jednak zrezygnowano z wykorzystania ekranów i architektury. Dlaczego pominięto ekrany i architekturę? Otóż wyobraźmy sobie sytuację, w której klient zadaje pytanie o czas realizacji projektu na etapie specyfikowania wymagań. …

Metoda punktów przypadków użycia Czytaj dalej »

Metoda punktów funkcyjnych

Początki Use Case Points sięgają innej znanej metody służącej do szacowania rozmiaru oprogramowania, a mianowicie metody punktów funkcyjnych. Metoda ta zaproponowana przez Allana Albrechta (IBM) w 1979 bazowała na projektach ekranów oraz architekturze systemu. Była to próba przezwyciężenia problemów związanych z użyciem liczby linii kodu (która nie jest znana na etapie definicji wymagań a była …

Metoda punktów funkcyjnych Czytaj dalej »

Przewiń do góry