Archiwalne tagi Rational Unified Process

Dokumenty wymagań zawierają dużą ilość różnych informacji. Aby umożliwić sprawne posługiwanie się tym dokumentem powinien on spełniać pewne standardy dotyczące jego układu oraz treści. W trakcie tworzenia dokumentu wymagań inżynierowie powinni określić i stosować określoną strukturę dokumentu. Struktura ta powinna być dopasowana do właściwości danego projektu i przestrzegać ograniczeń na niego nałożonych. Inżynierowie wymagań podczas tworzenia specyfikacji wymagań mogą skorzystać ze standaryzowanych struktur dokumentów lub zdefiniować własną strukturę, która będzie dopasowana do specyficznych wymagań projektu i interesariuszy.

Bardzo się cieszę, że po kilku latach "ukrywania" w płatnych wersji metodyki Rational Unified Process (RUP) IBM uwolnił ją publikując bezpłatną jej wersję zwaną OpenUP - Open Unified Process. Open Unified Process (OpenUP) jest częścią szablonu procesów Eclipse'a Eclipse Process Framework (EPF) o którym pisałem kilka dni temu. Można powiedzieć, że proces OpenUP jest bratem procesu RUP. Z dokumentacji procesu…

Jestem zwolennikiem wolnego oprogramowania i wszystkich narzędzi, które pozwalają na pracę przy podobnych standardach co narzędzia płatne. Dlaczego? W każdym działaniu liczy się człowiek i jego wiedza, doświadzcenie. Narzędzie to tylko dodatek. Dlatego też bardzo się ucieszyłem, że jest już odpowiednik IBM Rational Method Composer - narzędzia, która jest platformą pozwalajacą projektować model procesów  zgodnych z Rational Unified Process (i nie tylko). IBM Rational Method Composer  jest produktem, który umożliwia zbudowanie portalu zawierającego opis procesów, które nie są  ograniczone do sfery tworzenia oprogramowania. Tego typu rozwiązanie może być przydatne przykładowo do opisu procedur i procesów biznesowych. IBM Rational Method Composer zawiera wiele wtyczek i dodatków i jest płatny. Bezpłatnym rozwiązaniem jest, które posiada niemalże identyczną funkcjonalność jest Eclipse Process Framework (EPF). EPF pozwala także na budowanie metod i procesów, zarządzanie biblioteką metodyki, konfigurowania i co moim zdaniem jest najważniejsze publikowanie zamodelowanych wcześniej procesów.

Nowoczesne zarządzanie organizacjami XXI wieku to sprawne i dynamiczne decyzje oparte na zebranych i dobrze przeanalizowanych danych. Coraz to większe potrzeby w zakresie analizy danych związane z wielopłaszczyznową pracą korporacji wymuszają powstawanie nowych hurtowni danych, których budowa staje się coraz bardziej złożona. Tekst ten przedstawia jedną z metodyk projektowych w zastosowaniu do projektowania hurtowni danych. Szczególny nacisk położono na transformacje jakie umożliwia zastosowanie modeli UML z udziałem Common Warehouse Metamodel.

Rational Unified Process jest zunifikowanym procesem wytwórczym oprogramowania dostarczającym praktycznych wskazówek, wzorców dokumentów i narzędzi, szablonów dokumentów oraz przykładów postępowania dla niemalże wszystkich działań związanych z procesem wytwarzania oprogramowania . W swojej książce Kroll i Kruchten definiują RUP z trzech perspektyw. Pierwsza z nich określa RUP jako programową metodę ewolucyjną, która wspiera wytwarzanie oprogramowania i która jest iteracyjna, architekturocentryczna oraz…

Technorati Tagi: Rational Software Architect,inżynieria oprogramowania W artykule zaprezentowano jak rozpocząć pracę z i opis elementów tego narzędzia CASE. Środowisko IBM Software Development Platform (SDP) o nazwie kodowej "Atlantic", tworzy platformę współpracy dla zespołów deweloperskich w ramach środowiska Eclipse oraz pozwalają łączyć funkcje biznesowe, rozwojowe i operacyjne w ramach organizacji. Jednym ze składników SDP jest IBM Rational Software Architect (RSA)…

Technorati Tagi: Rational Unified Process,inżynieria oprogramowania,RUP Procesy, jakie są realizowane w czasie budowy oprogramowania, są zazwyczaj cykliczne. Systemy, w zależności od zastosowanej metody, charakteryzują się spiralnym, kaskadowym (wodospadowym) lub strukturalnym cyklem wytwarzania. Praktycznie każda metodyka preferuje swój cykl wytwórczy. Cykl wytwórczy RUP jest charakterystyczny, gdyż pokazuje procesy w dwóch płaszczyznach. W pionie przedstawione są statyczne aspekty wytwarzania oprogramowania, takie jak…

Close