Archiwalne tagi Unified Modeling Language

Panuje powszechna opinia, że modele wyrażone w języku UML są niezrozumiałe i nie wiadomo jak go stosować. Problem czytelności diagramów jest tym bardziej istotny, gdy dokumentacji (jakże pieczołowicie) wykonanej w UML nie umie przeczytać Klient. Tak to problem, z którym czasem się spotykam. Wtedy zanim Klient zobaczy wartość modelowania  pozwalam nazywać poszczególne elementy notacji tak jak je nazwał klient przy…

Czy warto znać UML? Myślę, że tak tym bardziej, że zdaniem Instytutu Gartner'a w 2006 roku z języka UML korzystało ponad 10 milionów specjalistów z branży IT. Gartner szacuje, że w 2008 r. ok. 70% organizacji związanych z wytwarzaniem oprogramowania korzysta z UML. Więcej na temat przyszłości modelowania można przeczytać w artykule Andrew Watson'a (http://www.uml.org/Visual_Modeling.pdf). Polecam ten tekst. Technorati Tagi:…

Niniejszy artykuł napisałem kilka lat temu i w oryginale został wydany w Software Developer's Journal Extra nr 18, (IBM Software Development Platform  Projektowanie SI, str.  34-38,   ISSN:1734-7661) w 2005 roku. Tekst publikuję, gdyż tego wydania nie ma już na rynku a opisana sposób postępowania jest nadal w miarę aktualny. W artykule zaprezentowano zestaw kolejnych kroków, które prowadzą od projektu wyrażonego…

Po zdefiniowaniu wymagań (Projekt i implementacja aplikacji JAVA w środowisku IBM Rational Software Architect - model przypadków użycia ) na system przychodzi kolej na modele, które opiszą nam z jakich elementów jest zbudowany system i jak te elementy ze sobą współpracują. Modele te buduje się w modelu analizy (ang. Analysis Model), który należy dodać do naszego projektu w sposób podobny jak to miało miejsce z modelem przypadków użycia z tym, że wybierany jest szablon Analysis Model. W tym miejscu należy wspomnieć, że model analityczny jest opcjonalnym elementem projektu. W przypadku prostych modeli można od razu budować model projektu. W naszym przypadku dla celów edukacyjnych zbudujemy ten model by następnie uszczegółowić go w modelu projektu.

W zdefiniowanym modelu analitycznym w katalogu Analysis Building Block należy utworzyć realizacje przypadków użycia. Realizacje to są elementy współpracy (ang. Collaboration), które powinny nosić nazwę przypadku użycia, którego są realizacją. Elementy współpracy jest to jeden z elementów języka UML 2.0 i dodaje się go poprzez menu kontekstowe, które jest uruchamiane prawym klawiszem myszy.

Po zbudowaniu modelu analitycznego (Projekt i implementacja aplikacji JAVA w środowisku IBM Rational Software Architect - model analizy), który powstał na podstawie modelu przypadków użycia (Projekt i implementacja aplikacji JAVA w środowisku IBM Rational Software Architect - model przypadków użycia) można przejść do budowy modelu projektowego, który w naszym przypadku, będzie podstawa do wygenerowania szkieletu kodu aplikacji. Pierwszym krokiem tego etapu będzie dodanie do naszego projektu pustego szablonu projektowego, który będzie podstawą do zbudowania modelu projektu. Model ten dodaje się w sposób analogiczny jak poprzednie modele.

Modelowanie procesów biznesowych odgrywa co raz większe znaczenie. Wiele organizacji, które właśnie zamierzają wejść w świat modeli biznesowych ma problem jaki standard zapisu wybrać BPMN (Business Process Modeling Notation) czy UML (Unified Modeling Language)? Z tego też powodu i ja postanowiłem dorzucić swój kamyczek do ogródka. Na wstępie zaznaczam, ze znam obie notacje i poniżej reprezentuje tylko swoje subiektywne zdanie.…

Wielu moich klientów pyta mnie czy modele UML a raczej użyta do budowy modeli semantyka syntaktyka są zdefiniowane tylko przez standard OMG i  kolejne "numerki" tegoż standardu? (Dla przypomnienie OMG to (idąc za Wikipedią) Object Management Group - konsorcjum powstałe w 1989 r., w którego skład wchodziły m.in. firmy IBM, Apple Computer i Sun Microsystems, a którego celem było ustanowienie…

Metody obiektowe w teorii i w praktyce Ian Graham , Alan O′Callaghan , Alan Wills Niniejsza książka jest uznana w świecie za najlepszy podręcznik o metodach obiektowych. Zawiera: - opis podstawowych pojęć używanych w technologii obiektowej: - przegląd najnowszych obiektowych metod analizy wymagań i metod projektowania systemów obiektowych: - omówienie korzyści wynikających ze stosowania podejścia obiektowego do analizy, projektowania i…

UML w kropelce, wersja 2.0 Martin Fowler Martin Fowler jest specjalistą od technik obiektowych w systemach komputerowych. Jest powszechnie znany ze swoich prac na temat wzorców, języka UML, refaktoryzacji oraz metod lekkich. Od ponad dziesięciu lat stosuje w praktyce techniki obiektowe przy opracowywaniu oprogramowania wielkoskalowego. W książce UML w kropelce w sposób przystępny dzieli się swoim bogatym, praktycznym doświadczeniem. Książka…

Close