WMB

Informacje dotyczące notacji UML w zakresie modelowanie procesów biznesowych rozszerzonych o moje stereotypy

WMB – Profil UML dla Enterprise Architect

Poniżej zamieszczono plik z wczytanym profilem rozszerzającym notację języka UML w zakresie modeli biznesowych o dedykowany profil WMB. Dostępne pliki: Pliki te są wersji beta. W przypadku problemów proszę o kontakt mailowy. Elementy profilu: Korzystanie ze stereotypów profilu WMB w Enterprise Architect Po rozpakowaniu pliku jest on gotowy do użycia. Elementy notacji WMB są dostępne …

WMB – Profil UML dla Enterprise Architect Czytaj dalej »

WMB – rozszerzenie notacji biznesowej języka UML w zakresie modelowania biznesowego

Pod hasłem WMB gromadzić będę zestawy wskazówek pozwalające na dokumentację procesów biznesowych. Celem WMB nie jest tylko ułatwienie budowy modeli biznesowych, ale także rozszerzenie notacji UML o stereotypy, które pozwalają na budowę bardziej jednoznacznych modeli. WMB to: aktywności ? jako wskazówki do działania ? zestawy czynności warunkujące osiągnięcie poprawnego modelu role  – jako zakres kompetencji …

WMB – rozszerzenie notacji biznesowej języka UML w zakresie modelowania biznesowego Czytaj dalej »

Byt biznesowy

Byt Biznesowy reprezentuje istotne i trwałe informacje, którymi posługują się aktorzy biznesowi oraz pracownicy biznesowi. Byty biznesowe są bierne czyli nie nawiązują interakcji samodzielnie. Jeden Byt Biznesowy może być wykorzystywany w wielu różnych scenariuszach procesów biznesowych. Byty biznesowe stanowią podstawę do współdzielenia informacji (przepływu dokumentów) wśród pracowników biznesowych uczestniczących w poszczególnych scenariuszach procesów biznesowych. W …

Byt biznesowy Czytaj dalej »

Scenariusze Procesów Biznesowych

Scenariusze Procesów Biznesowych opisują, jak pracownicy i byty biznesowe wchodzą w interakcje, aby zrealizować funkcje reprezentowane przez biznesowe przypadki użycia. Scenariusz Procesu Biznesowego zazwyczaj jest realizowany za pomocą opisu słownego i/lub diagramu aktywności. Scenariusze Procesów Biznesowych są wykorzystywane, aby sprawdzić, czy zespół projektowy (lub inne osoby) rozumieją, w jaki sposób jest zbudowana i działa organizacja. …

Scenariusze Procesów Biznesowych Czytaj dalej »

Zwinne modelowanie procesów biznesowych w trzech krokach

Zwinne (Agile) modelowanie procesów biznesowych, w moim odczuciu, musi zawierać minimum trzy zasadnicze kroki: Krok 1 – Szacowanie potrzeb organizacji Krok 2 – Identyfikacja procesów biznesowych Krok 3 – Uszczegółowienie procesu biznesowego Powyższe linki przenoszą do miejsc, w których opisano te trzy działania. Technorati Tagi: modelowanie biznesowe,modelowanie procesów biznesowych,Agile,zwinne modelowanie

Krok 1 – Szacowanie potrzeb organizacji

To działanie polega na ustalaniu celów modelowania procesów biznesowych. Celem tego działania jest: określenie obszarów, które będą modelowane, ustalenie zakresu prac w bieżącej i przyszłych iteracjach, określenie wartości jakich spodziewa się po modelowaniu zlecający wykonanie modeli procesów biznesowych Działania Czynność ta rozpoczyna się od oceny organizacji pod kątem wyboru procesów, które podlegać będą modelowaniu. Podczas …

Krok 1 – Szacowanie potrzeb organizacji Czytaj dalej »

Krok 2 – Identyfikacja procesów biznesowych

Działanie to polega na identyfikacji procesów biznesowych znajdujących się w modelowanym obszarze organizacji. Celem tego działania jest: identyfikacja procesów biznesowych oraz tych elementów organizacji, które biorą udział w zidentyfikowanych procesów hierarchizacja procesów pod kontem  decyzji, które procesy trzeba  opisać bardziej szczegółowo Działania Celem tej czynności nie jest szczegółowe opisanie całość organizacji tylko dostatecznej takiej ilości …

Krok 2 – Identyfikacja procesów biznesowych Czytaj dalej »

Krok 3 – Uszczegółowienie procesu biznesowego

To działanie polega na uszczegółowieniu wybranych procesów biznesowych. Celem tego działania jest: identyfikacja wszystkie ról, produktów, zdarzeń w organizacji, a także opisanie, w jaki sposób biznesowe przypadki użycia będą wykonywane przez pracowników biznesowych i byty biznesowe, dostarczenie szczegółów o  bytach biznesowych, pracownikach biznesowych, zdarzeniach biznesowych, sprawdzenie, czy wyniki modelowania biznesu są zgodne z wizją biznesu …

Krok 3 – Uszczegółowienie procesu biznesowego Czytaj dalej »

Pracownik Biznesowy

Pracownik Biznesowy jest abstrakcją człowieka, oprogramowania lub urządzenia (lub nawet systemu, który się z nich składa), który reprezentuje rolę odgrywaną w Scenariuszu Procesów Biznesowych. Pracownik biznesowy współpracuje z innymi pracownikami biznesowymi i operuje bytami biznesowymi. W ramach WMB Pracownicy Biznesowi dodatkowo za pomocą odpowiednich stereotypów wskazują na systemy komputerowe oraz ludzi.

Aktor Biznesowy

Aktor biznesowy reprezentuje rolę odgrywaną względem biznesu przez kogoś lub coś znajdującego się w otoczeniu organizacji. Aktorem może być człowiek lub system komputerowy. Aktor biznesowy pozwala określić granice organizacji oraz wskazać jakie byty z otoczenia organizacji korzystają z funkcji, których ona dostarcza.  

Przewiń do góry