Category Archives TOGAF

Śpieszę donieść, iż na blogu Andrzeja Sobczaka ArchitekturaKorporacyjna.pl pojawiła się rzeczowa analiza ostatniego raportu Gartnera dotyczą “magicznego kwadratu” dla narzędzi do zarządzania architekturą korporacyjną. W kwadracie nie zabrakło Enterprise Architecta. Po więcej szczegółów zapraszam do lektury: Narzędzia do EA wg Gartnera a polskie realia  w którym to autor nie tylko przedstawił wyniki raportu, ale także porównał zmianę pozycji Enterprise Architecta…

Witam w ostatniej części artykułu o modelowaniu architektury korporacyjnej w Enterprise Architect. Po opracowaniu architektur (biznesowej, aplikacji, danych i technologii) kolejnym etapem jest zaplanowanie migracji pomiędzy architekturą istniejącą i docelową. Wersji 2.0 języka Archimate zostało dodane rozszerzenie Implementacji i Migracji, które wspiera modelowanie tego etapu projektowania architektury korporacyjnej. Na diagramie poniżej został zaprezentowany przykładowy diagram prezentujący punkt widzenia modelujący zmianę…

Witam w nowym roku Uśmiech. To już przed ostania część artykułów o wykorzystaniu Enterprise Architect w modelowaniu architektury korporacyjnej. Ostatni tekst skończyłem modelem biznesowym z macierzą powiązań. Analizując macierz powiązań jesteśmy w stanie wyśledzić, które usługi aplikacji znajdą się w obszarze naszych zainteresowań podczas modelowania architektury aplikacji. Rozwiązanie to wykaże nam jednak tylko bezpośrednie powiązania pomiędzy analizowanymi elementami. Analizując obszar zmian w architekturze korporacyjnej musimy jednak bardzo często przeanalizować także powiązania pośrednie pomiędzy elementami. W tej sytuacji pomocny jest widok Traceability Enterprise Architecta. Za jego pomocą możemy wyśledzić wszystkie pośrednie i bezpośrednie powiązania danego elementu w modelu z innymi elementami. Widok Traceability możemy uruchomić wybierając z menu głównego aplikacji opcję View | Traceability (skrót klawiszowy Ctrl + Shift + 4). Na rysunku poniżej przedstawiłem przykładowy widok Traceability za pomocą którego możemy ustalić, że usługa aplikacji Zarządzanie dokumentami jest powiązana z głównym procesem biznesowym Sprzedaż kredytu hipotecznego, ponieważ pozostaje ona w relacji z procesem biznesowym Rejestracja wniosku o kredyt hipoteczny, który jest częścią wymienionego procesu głównego. image Rysunek 21 Przykład widoku Traceability

Dziś trochę dłuższa część a to dlatego, że majowie zapowiedzieli na ten tydzień koniec świata Uśmiech. A tak na poważanie to idą święta i kolejne części już w nowym roku będą publikowane.

Po zdefiniowaniu wizji dla architektury kolejnym etapem jest budowa modeli opisujących architektury biznesową, informacyjną i technologiczną, z uwzględnieniem architektury bazowej (tej która teraz funkcjonuje w korporacji) oraz architektury docelowej. Enterprise Architect, zgodnie z założeniami zawartymi w standardzie Archimate, proponuje trzy typy diagramów: diagram warstwy biznesowej, diagram warstwy aplikacji i diagram warstwy technologii. Jednakże nic nie stoi na przeszkodzie aby w diagramie warstwy biznesowej korzystać z elementów przypisanych do warstwy aplikacji, co jest całkiem logiczne biorąc pod uwagę fakt, że model architektury korporacyjnej służy przede wszystkim do opisu powiązania pomiędzy światem biznesu, a światem IT.

W poprzednim w wpisie opisałem możliwości nawigacji w Enterprise Architect. Dziś nadchodzi czas na opisanie kolejnej części. Jednym z założenie architektury korporacyjnej jest opis komponentów korporacji oraz powiązań pomiędzy nimi. Dlatego ważne jest aby narzędzie wspierające proces tworzenia oraz zarządzania architekturą korporacyjną wspierał architektów w zakresie tworzenia powiązań pomiędzy komponentami korporacji oraz pomagał w sprawnej analizie tych powiązań. Na rysunku…

Wczoraj zacząłem cykl artykułów na temat wykorzystania Enterprise Architect w modelowaniu architektury korporacyjnej. Otrzymałem kilka maili z prośbą o przyśpieszenie cyklu publikacyjnego Uśmiech.  Zamiast za tydzień w środę –> kolejna cześć już dziś Uśmiech

W artykule będę posługiwał się przykładem fikcyjnego banku ModBank. Bank ten oferuje swoim klientom kredyty hipoteczne, konsumpcyjne oraz karty kredytowe. W wyniku akwizycji dwóch firm KredytySamochodowy (KS) oraz TwojeFinanse (TS) bank pozyskał sieć placówek partnerskich sprzedających odpowiednio kredyty samochodowe i mikropożyczki. Zarząd ModBanku postawił sobie następujące cele:

  • udostępnienie całej oferty kredytowej w nowo nabytych placówkach partnerskich,
  • udostępnienie mikropożyczek i kredytów samochodowych w placówkach ModBanku,
  • ujednolicenie kanałów komunikacji z klientami (CRM, infolinia, strona internetowa).

Niniejszy tekst jest pierwszym z  sześciu tekstów, w którym będę chciał pokazać możliwości wykorzystania Enterprise Architect w procesie budowy architektury korporacyjnej. Wpisów nie należy traktować jako przewodnika tudzież  metodyki po architekturze korporacyjnej, gdyż jest to jedynie zbiór technik, wierzchołek góry lodowej tematu jakim jest wykorzystanie Enterprise Architect w procesie modelowania architektury korporacyjnej.

Tekst powstał przy współpracy z Maciejem Kożuchem. Maćku dziękuję Uśmiech.

Zaczynajmy Uśmiech

Na rynku istnieje wiele narzędzi wspierających architekturę korporacyjną. Jednym z narzędzi zapewniających korzystny stosunek możliwości do ceny jest program Enterprise Architect firmy Sparx Systems. Enterprise Architect może zostać wykorzystany do wsparcia architektury korporacyjnej w jeden z dostępnych sposobów:

Wśród maili pojawiło się  takie o to pytanie: Firmy szkolące z zakresu TOGAF zalecają posiadanie jakiejś wiedzy z zakresu zarządzania IT w momencie przystąpienia do szkolenia. Czy Pańskim zdaniem to przerost formy nad treścią? W Polsce architektura korporacyjna wchodzi tylnymi drzwiami przez IT. Stąd pewnie takie podejście. Ponadto naszych szeroko rozumianych ekonomistów, analityków, marketingowców i innych podobnych (nie chcę tu…

Przez ostatnie sześć tygodni pozwoliłem sobie na pokazanie wybranych aspektów związanych z modelami wykonywanymi w ramach architektury korporacyjnej. Opisując mój przykład posłużyłem się ProVision firmy Metastorm. Wybór był nie przypadkowy. To narzędzie jest wymieniane jako jedno z najlepszych ( opisałem to: The Forrester Wave™: Enterprise Architecture Management Suites czyli ciąg dalszy o narzędziach do modelowania architektury korporacyjnej oraz Architektura korporacyjna a narzędzia). Ponadto wspiera TOGAF.

Dziś kolejny tekst o architekturze korporacyjnej w ProVision. Przypomnę, że sprawa dotyczy  fikcyjnego banku, który oferuje kredyty hipoteczne, konsumpcyjne oraz karty kredytowe. W wyniku akwizycji dwóch firm KredytySamochodowy (KS) oraz TwojeFinanse (TS) bank pozyskał sieć placówek partnerskich sprzedających odpowiednio kredyty samochodowe i mikropożyczki.

Cele:

Zarząd banku postawił sobie następujące cele:

  • udostępnienie całej oferty kredytowej w nowo nabytych placówkach partnerskich
  • udostępnienie mikropożyczek i kredytów samochodowych w placówkach ModBanku
  • ujednolicenie kanałów komunikacji z klientami (CRM, infolinia, strona internetowa)

W wyniku transformacji analizy wskazano na te obszary architektury korporacji, które są kluczowe dla zmian – realizują postawiony cel:

12
Close